Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige

Kurs for fremmedspråklige over 19 år som er registrert som arbeidssøkere, og som har ingen eller begrenset erfaring fra norsk arbeidsliv, samt svake norskferdigheter.

Hovedfokus er kvalifisering i arbeidslivsnorsk samt innføring i norsk arbeidsliv og arbeidslivskultur.

Opptakskrav er at kursdeltaker må ha gjennomgått de 300 timer norskopplæring og samfunnskunnskap, innført som en del av introduksjonsloven.

Kurset inneholder både teori og praksis. Kurset er fleksibelt i forhold til geografisk plassering, varighet, innhold og deltakere. Kurs kan gjennom-føres med og uten praksis i bedrift, eller en kombinasjon av teori/praksis i løpet av uka. Varighet av kurset varierer etter kursdeltakernes behov.

Kurset tilpasses hver enkelte deltaker. Undervisning, veiledning og praksis kombineres individuelt.

Eksempler på forskjellig kursgjennomføring:
1. Teori: 30 timer pr. uke (09:00 – 15:00 hverdager)
2. Kombinasjon teori og praksis: 3 dager teori og 2 dager praksis
3. Praksis: 37,5 timer pr. uke (kan tilpasses).

Kurset arrangeres i hele Oppland unntatt Valdres.

Kontakt NAV for informasjon om startdato.

Til kursoversikten