Arbeidsrettet norsk for minoritetsspråklige

Kurs i norsk skriftlig og muntlig for arbeidssøkende minoritetsspråklige. For å delta på kurset må du være over 19 år, og ha behov for å styrke dine norskferdigheter til et nivå som etterspørres i arbeidsmarkedet. Kurset legger grunnlag for å ta nasjonal norskprøve som privatist for de som har behov for det.

Kurset tilbys:

  • Minoritetsspråklige som ikke har rett til gratis kommunal opplæring
  • Minoritetsspråklige som har fullført norskopplæring etter introduksjonsloven og som har behov for ytterligere norskkunnskaper.

Innhold i kurset

Kurset gir norskopplæring etter opplæringsplan for nasjonal norskprøve. Etter endt kurs vil du motta kursbevis som dokumenterer gjennomførte timer og en avsluttende kartleggingsprøve som gir et veiledende resultat – CEFR.

Dine ønsker om yrke, din kompetanse og norske kommunikasjonsferdigheter vil kartlegges i samarbeid med kursleder, slik at du skal få en god norskopplæring og praksis ut i fra ditt ståsted. Videre vil du sammen med kursleder utarbeide en plan for kompetanseheving, kompetanseutvikling og jobbsøking.

Kurset tilrettelegges individuelt. Språkopplæringen vil være arbeidsrettet og fokusere ditt yrkesvalg og arbeidspraksis.  Gjennom å forbedre dine språklige basisferdigheter, vil du stå sterkere på arbeidsmarkedet.

Kursets varighet

Kursets totale varighet er 37 uker. Kurset starter med inntil 6 ukers teori.
Deretter vil kurset være en kombinasjon av teori og praksis: 2 dager teori og 3 dager praksis pr. uke.
I forbindelse med teoriundervisningen legges det opp til 6-timers dager og 30-timers uker.
I praksisdelen er hovedregel å følge arbeidstiden på praksisstedet.

Kurset arrangeres i Hamar, Elverum, Tynset, Kongsvinger og Flisa

Til kursoversikten