Avklaring

Hva liker du å arbeide med?
Hva kan du?
Hva ønsker du å lære?
Hvor er ditt arbeidsmarked?
Hvordan kan arbeidsplassen tilpasses din helsemessige situasjon?

Avklaring er et individuelt tilbud som skal bistå deg med å kartlegge videre muligheter i arbeidslivet. Det kan være avklaring i din nåværende jobb i samarbeid med din arbeidsgiver, eller å finne frem til et nytt yrke. Kanskje du aldri har vært i arbeidslivet og trenger veiledning for å finne en jobb som passer for deg?

Sammen med din personlige veileder finner du dine muligheter hos din eventuelle nåværende arbeidsgiver eller i arbeidslivet generelt. Dette ender opp i din personlige handlingsplan som beskriver veien videre. Hvordan du for eksempel kan samarbeide med din nåværende arbeidsgiver, andre arbeidsgivere, NAV, skoler, helsepersonell med mer.

Arena for utprøving av arbeidsevne vil tilpasses dine behov og yrkesmål, og her vil du også få mulighet til å prøve deg i det ordinære arbeidsliv.

Tilbudet har en varighet på 4 uker og blir individuelt tilpasset dine behov. Det er mulighet for kombinasjon med eventuell behandling, gradert arbeid, oppfølging fra ulike institusjoner/etater og arbeidsrelaterte aktiviteter. Det er også mulighet til forlengelse i ytterligere inntil 4 uker + 4 uker etter en nærmere vurdering ved særlige behov.

Avklaring er et tilbud i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

I Sør-Trøndelag arrangeres Avklaring i: Frøya, Hitra, Malvik, Melhus, Oppdal, Orkdal, Rissa og Åfjord samt Trondheim Lerkendal, Midtbyen og Østbyen.

Kontakt NAV for informasjon om oppstart og påmelding.

Til kursoversikten for Sør-Trøndelag

Til kursoversikten for Møre og Romsdal