Avklaring medarbeidere

Marit Renolen Norman – Hovedansvarlig Avklaring, Oppfølging – Sør-Trøndelag

Marit er utdannet Cand. Mag. fra NTNU innen psykologi, sosialantropologi og medievitenskap. Hun har tidligere arbeidet i flyktningemottak som informasjonskonsulent og nestleder. I Euroskolen har Marit vært kursleder og veileder innen avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere. I de senere årene har hun hatt hovedfokus på arbeidssøkere med psykiske helseutfordringer, samtidig som hun har tatt videreutdanning i veiledningspedagogikk ved HiNT og karriereveiledning ved HiØ. Hun er sertifisert i bruk av Garuda-analysen, som er et verktøy for bevisstgjøring og personlig utvikling.

Guri Ulfsnes – Hovedansvarlig Avklaring – Trondheim

Guri er Bachelor fra NTNU med bl.a. psykologi og pedagogikk, samt Gestaltterapeut og coach fra Norsk Gestaltinstitutt i Oslo. Hun har erfaring fra Avklaring, Karriereveiledning og Jobbsøkerkurs i Sonans Karriere, Oslo. Guri har bred erfaring om muligheter og begrensinger for personer med nedsatt funksjonsevne, samt lidelser som angst og depresjon. Hun har erfaring fra rekruttering og opplæring i organisasjoner som Telenor og Microsoft. Hun er sertifisert til å benytte utvelgelsesverktøy fra Shl og NEO PI-R. Hun er også sertifisert i verktøyene WIE, MI og DISC som bl.a. benyttes i både kartleggings-  og utviklingssamtaler.

Birgithe Tømmervold – Dokumentasjon og kvalitetssikring 

Birgithe er utdannet hjelpepleier men har variert yrkesbakgrunn. Hun har lang fartstid fra varehandel og salg der hun jobbet som leder med personal- og resultatansvar og ansvar for gode markedsføringsløsninger for ulike bedrifter. Siste 6 år har hun jobbet i bemanningsbransjen både som personalkonsulent og teamleder. Her jobbet hun mot ulike bransjer, men hovedvekt opp mot finans. Birgithe hadde hovedansvaret for bemanningsløsninger til DNB i Midt-Norge, og har gjennom disse erfaringene etablert et godt nettverk til næringslivet i Trondheim, og fått lang erfaring med ansettelser, oppfølging og karriereveiledning.

Stian Johansen – Dokumentasjon og kvalitetssikring

Stian har utdanning innenfor kommersiell ledelse, media og kommunikasjon, samt kultur og språk. Han har siden 2006 primært jobbet i helse-, tiltaks- og oppfølgingsfeltet, med et spesielt fokus på psykisk helse, rehabilitering og empowerment. Han besitter erfaringer fra både offentlig og privat sektor, i inn- og utland, samt erfaring med teamledelse og bedriftsutvikling/oppstartsbedrifter. Stian har i tillegg arbeidserfaring fra blant annet IT, media & journalistikk, rekruttering og reiseliv.

 

 

Linda Røst – Logistikkansvarlig – Sør-Trøndelag

Linda er utdannet elektroingeniør og bedriftsøkonom. Hun har 25 års fartstid fra elektrobransjen hvor hun har arbeidet med prosjektering, prosjektledelse, teknisk salg og som daglig leder i en produksjonsbedrift. Linda har også vært medeier, rådgiver og administrator i et foretak som arbeidet med rådgiving for voksne arbeidssøkere. Tidligere oppdrag for Euroskolen var som kursleder i Microsoft Datakortet samt datakurs for fremmedspråklige, for innsatte ved Trondheim Fengsel og i Kriminalomsorg i Frihet. I Euroskolen har Linda  ansvar for å gjennomføre og kvalitetssikre all logistikk i tiltaket Avklaring – Sør-Trøndelag.

 

Mia Staven Larsen – Jobbspesialist – Åfjord

Mia er utdannet vernepleier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har erfaring fra flere ulike instanser innenfor helse- og sosialsektoren, hovedsakelig bo- og oppfølgingstjenesten. I Euroskolen jobber Mia med arbeidsavklaring og arbeidsoppfølging. Hun er stasjonert i Åfjord og er godt kjent med det lokale arbeidsmarkedet der.

 

 

Ingrid Bye – Jobbspesialist – Rissa

Ingrid er utdannet sykepleier, og har videreutdanning i psykisk helsearbeid fra Nord Universitet. Hun har tidligere erfaring fra barnevern og helse- og sosialsektoren, hovedsakelig bo- og oppfølgingstjenesten. Gjennom flere års erfaring som miljøterapeut har hun opparbeidet seg god kompetanse på veiledning og kartlegging av ressurser, med fokus på mestring.

 

 

Jorunn Dretvik – Jobbspesialist – Rissa 

Jorunn har fagbrev i barne og ungdomsarbeid, og har 20 års arbeidserfaring fra flere ulike instanser innen oppvekst og helse. Hovedfokus har vært tverrfaglig forebyggende arbeid med ungdom i forhold til mestring, motivering og veiledning. Jorunn har sertifisering i SE – supported employment og i yrkeskartleggingsverktøyet WiE. Hun tar nå bachelor i sosialt arbeid i tillegg til jobb.

 

 

Ann Siri Amdahl – Jobbspesialist – Malvik 

Ann Siri er utdannet psykiatrisk sykepleier ved Høgskolen i Sør –Trøndelag. Hun har bred erfaring fra kommunehelsetjenesten, også somatisk sykepleiererfaring innenfor sykehus, hjemmesykepleie og eldreomsorg. Ann Siri har også leder og veilederutdanning. Hun har jobbet med forebyggende helsearbeid i.f.h. til overvekt og folkehelse i samarbeid med St. Olavs Hospital og NTNU. Innenfor kommunehelsetjenesten har Ann Siri ledet kurs i selvhevdelse, angst- og depresjonsmestring,  for mennesker med psykiske plager. Hun har bred treningserfaring innenfor treningsstudio som gruppeinstruktør.

Gunnar Angen – Jobbspesialist – Midtbyen-Trondheim

Gunnar har hovedfag i Historie og pedagogisk utdanning ved NTNU. Han har siden 2000 arbeidet som kursleder for AMO- kurs med vekt på avklaring, kvalifisering og praksisoppfølging av arbeidssøkere med minoritetsspråklig bakgrunn. Gunnar har ansvar for våre kurs for fremmedspråklige, samt videreutvikling av disse kursene. Han har lang erfaring innenfor HMS, arbeidslivskunnskap, personalutvelgelse og utvikling, motivasjon, karriereveiledning, rekruttering og IT/IKT. Gunnar er sertifisert i bruk av Garuda-analysen samt har erfaring med kartleggingsverktøy som f.eks Wie og Europeisk SpråkPerm. Nå jobber Gunnar med Vox-prosjekter i norsk og med minoritetsspråklige deltagere i Avklaring. Gunnar er verneombud i Euroskolen.

Turid Tonstad Thomassen – Jobbspesialist – Midtbyen-Trondheim

Turid har en mastergrad i rådgivningsvitenskap fra NTNU og har spesialisert seg innen karriereveiledning. Gjennom masterstudiet tilegnet hun seg kompetanse innen veiledning både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Hun har også studert pedagogikk og psykologi, og har god kunnskap om psykisk helse og forutsetningene for læring og utvikling. Turid har erfaring som Jobbkonsulent i tiltakene Avklaring og Arbeidspraksis, i tillegg til at hun har vikariert som kursleder i arbeidsmarkeds-opplæringskurs og Jobbklubb.

 

Terje Skaalvik – Jobbspesialist – Midtbyen-Trondheim

Terje er utdannet fra BI innen økonomi, og har en bred og variert yrkeserfaring. Han har lang fartstid innen finans og forsikring, med vekt på salg og markedsføring. De siste årene har Terje opparbeidet erfaring fra flere tiltaksbedrifter og har jobbet som veileder/instruktør med motiverende ungdomskurs, samt avklaringstiltak og oppfølging. Terje er sertifisert innen ulike kartleggingsverktøy og har som jobbspesialist en praktisk og løsningsorientert tilnærming til sine oppgaver.

 

 

Trine Dreyer – Jobbspesialist – Midtbyen-Trondheim 

Trine er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo, og har fordypet seg i tema som identitet, tilknytning, etnisk tilhørighet og sosial organisasjon. Hun har mange års erfaring fra miljøterapeutisk arbeid innen psykiatri og rusomsorg, og har jobbet både med avrusning, bo-oppfølging samt drift av kafé og natthjem. Hun har også ledet et prosjekt for bostedsløse ved NAV Fana i Bergen, hvor hun drev med kartlegging, veiledning og praktisk oppfølging. Trine er sertifisert i kartleggingsverktøyet WIE. Hun har flere kurs i MI, og benytter seg av denne metoden i motiverende samtaler og karriereveiledning. 

 

Marietta Dahn – Jobbspesialist – Østbyen-Trondheim

Marietta er utdannet førskolelærer med videreutdanning innen psykologi, drama og teater og psykologisk antropologi. Hun har flere års erfaring fra barnehage, skole og SFO og har også jobbet som spesialpedagog. Marietta har vært medeier og daglig leder i et matematisk foretak. Der jobbet hun i tillegg som kursleder og veileder i praktisk matematikk for lærere. Marietta har også erfaring fra salg og service, hotellresepsjon og kontor. I Euroskolen har hun tidligere jobbet som kursleder for fremmedspråklige.

 

Zaneta Kurylowicz – Jobbspesialist – Østbyen-Trondheim 

Zaneta er utdannet pedagog og psykolog med fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi og i samfunnspsykologi. Hun har variert bakgrunn både yrkesmessig og kulturelt samt god flerkulturell forståelse, etter at hun har bodd, studert og jobbet mange år i Polen, Hellas og Norge. Zaneta har arbeidet som instruktør og veileder i AMO-kurs og som kursleder i Introduksjonsprogram for innvandrere. Hun har også erfaring blant annet som førskolelærer og pedagogisk leder i barnehage, tolk/oversetter, og som bartender/barista i servicebransjen.

 

Angela Pirnbaum – Jobbspesialist – Østbyen-Trondheim

Angela har en magister i Tysk som fremmedspråk, og har jobbet som tysklærer både i Tyskland, Sverige og Norge. Hun har i tillegg en bachelor i rådgivning og en master i voksnes læring fra NTNU i Trondheim. Som ufaglært har Angela arbeidserfaring fra restaurant- og hotellbransjen og museumssektoren. Angela er opptatt av hvordan det kan legges til rette for voksnes læring på forskjellige arenaer, og hun har som student, jobbet som fasilitator i tverrfaglige studentgrupper. Angela er sertifisert i karriererådgivningsverktøyet WIE.

 

Sigrun Harneshaug – Jobbspesialist – Østbyen-Trondheim

Sigrun er utdannet sosiolog, og har også tatt utdanning i organisasjon og ledelse samt har fagutdanning som gartner. Hun har jobbet med spesialundervisning i barneskolen, som veileder av flyktninger inn i utdanning og arbeid, og har undervist i norsk og samfunnsfag for minoritetsspråklige. Videre har hun jobbet i Husbanken med å fremskaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, og i Utlendingsdirektoratet med å intervjue asylsøkere og saksbehandle asylsøknader. Sigrun har erfaring med en rekke ulike veilednings– og samtaleteknikker, og i Euroskolen er hun sertifisert for å bruke karriereveiledningsverktøyet WIE. Hun synes det er motiverende og spennende å jobbe med mennesker.

 

Anne Kathrine Thun Øverby – Jobbspesialist – Lerkendal-Trondheim 

Anne Kathrine har variert yrkesbakgrunn. Hun har 25 års erfaring innen frisørbransjen både som ansatt og selvstendig næringsdrivende med opplæringsansvar. Anne Kathrine har Bachelorgrad med autorisasjon som audiograf fra HIST, samt årsstudium i pedagogikk fra HIL. Hun har bred erfaring fra tiltakene Avklaring  og Oppfølging. Den senere tid har hun jobbet som instruktør og veileder på motivasjonskurs for ungdom i Nord-Trøndelag og som instruktør på jobbklubb i Trondheim.

 

 

Sandra Sandøy – Jobbspesialist – Lerkendal-Trondheim 

Sandra er utdannet sosionom fra Høgskolen i Oslo og lærer fra NTNU. Hun har også tatt psykologi grunnfag og har flere kurs i samtalemetodikk. Hun har tidligere arbeidet som førstekonsulent/rådgiver i barnevernet, ved sosialkontor, i Kriminalomsorgen og ved annen arbeid- og inkluderingsbedrift. Hun har også arbeidet som lærer i barneskole og i videregående skole. Sandra har arbeidet mye med mennesker i utfordrende livssituasjoner. Hun er sertifisert for å bruke karriereveiledningsverktøyet WIE.

 

Berit Riiber Sande – Jobbspesialist – Heimdal-Trondheim

Berit er utdannet fra høyskole innen økonomi med spesialisering innen markedsføring/organisasjon. Hun har lang erfaring som personalkonsulent i bemanningsbyrå, og har jobbet mot ulike bransjer. Hun har og vært opplæringsleder i varehandelen, der hun hadde ansvar for ansettelsesprosesser av butikkledere samt utvikling, ajourføring av kursmateriell og planlegging og gjennomføring av kurs. Berit er sertifisert i PPA- analyse, samt karriereveiledning WIE.  Berit arbeider som kursleder i Jobbklubb og som Jobbspesialist.

 

Janne Helen Bostad – Jobbspesialist – Heimdal-Trondheim  

Janne har en bred og variert yrkesbakgrunn fra salg, service og sykepleie. Hun er utdannet sykepleier ved Høyskolen Diakonova i Oslo. Har sykepleierfaglig erfaring fra hjertemedisinsk ved St.Olavs og sykepleier-tjenesten ved Trygghetspatruljen i Trondheim kommune. De siste 5 årene har hun drevet oppsøkende virksomhet i bedriftsmarkedet. Dette har gitt henne god kunnskap om næringslivet i Trondheim. Janne fremmer en aktiv livsstil hvor kosthold og aktivitet er viktig. Hun driver en livsstilsklubb, lavterskeltilbud, med tilbud om trening og veiledning. Fokuset er på positivt sosialt miljø og mestring for den enkelte. I Euroskolen har Janne erfaring som veileder i jobbsøkerkurs.

 

Nina Farstad – Jobbspesialist – Heimdal-Trondheim 

Nina er unnet audiograf fra HiST, og har allsidig yrkeserfaring fra helsesektoren.  Hun har flere års erfaring innen administrasjon og ledelse, har vært seksjonsleder ved Akershus Universitetssykehus, med personal-, resultat- og faglig utviklingsansvar.  Nina har erfaring fra salg og service, som kundeservicemedarbeider og salgskonsulent for medisinteknisk utstyr. Hun har videreutdanning i prosjektledelse fra Høgskolen i Buskerud og har i tillegg ulike kurs innen veiledning, motivasjon og endringsprosesser.  I Euroskolen har Nina tidligere vært kursleder i tiltaket Vilje Viser Vei.

 

 

Kaisa Haugnes– Jobbspesialist – Trondheim

Kaisa har en bachelorgrad i vernepleie fra HIST og en tilleggsutdanning i Motiverende Intervju fra HINT. Hun har over åtte års erfaring som miljøarbeider, fem av de i psykiatrien, samt erfaring fra restaurantnæringen. En hver hjelpende relasjon er bygd på en grunnmur av felles forståelse og samarbeid, og Kaisa forsøker å skape en allianse hvor personens autonomi blir ivaretatt. I Euroskolen har Kaisa tidligere arbeidet som kursleder og veileder i Vilje Viser Vei, for mennesker med psykiske utfordringer som skal avklares og kvalifiseres opp mot det ordinære arbeidsmarkedet. 

 

 

Malin Nymo – Jobbspesialist – Melhus og Midtre Gauldal

Malin er utdannet audiograf ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. I tillegg har hun tatt videreutdanning som økonomisk rådgiver på Høgskolen i Lillehammer. Tidligere har hun jobbet som veileder hos attføringsbedrift der hun jobbet med å kartlegge yrkesvalg, ressurser og muligheter for jobbsøkere i tiltakene Avklaring og APS. Hun benytter ulike karriereveiledningsverktøy, blant annet Jobpics, Strukturert karriereintervju (SCI) og Work Interest Explorer (WIE). 

 

 

Astrid Stai – Jobbspesialist – Melhus og Midtre Gauldal

Astrid har 20 års erfaring som leder med resultat- og personalansvar, fra bank, salg- og servicebedrifter. Hun har også jobbet som gjeldsrådgiver i Ålesund kommune. Astrid er utdannet bankøkonom og er sertifisert som Inspirerende Coach av Ringominstituttet. Hun startet å jobbe med attføring i 2011 på Brisk Kompetansesenter i Ålesund. Astrid har jobbet med Avklaring, Oppfølgning, Arbeid med bistand, Jobbklubb og AMO-kurset Veien til arbeid. Hun er sertifisert innen Disc, Wie, Garuda og Motiverende Intervju.  Astrid har tro på at kosthold og trening gjør en forskjell. Hun er aktiv i vannski, golf og ski. Andre interesser er reiser, familie og litteratur.

 

Anne-Grete Dahlberg – Jobbspesialist – Melhus og Midtre Gauldal

Anne-Grete har økonomisk-administrativ utdannelse på høyskolenivå. Hun har yrkeserfaring fra regnskap og økonomistyring, salg og service, rekruttering og ledelse og som eier og driver av egen virksomhet. Hun har også vært tilknyttet NAV som gjeldsrådgiver. I Euroskolen har Anne-Grete tidligere jobbet som kursleder i Veien til arbeid.

 

 

 

Asta Marie Stene-Johansen – Jobbspesialist – Orkanger

Asta Marie er utdannet sosionom ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har tidligere arbeidet i sosialtjenesten og NAV som veileder og saksbehandler. Hun har også jobbet som veileder hos attføringsbedrift der hun jobbet med å kartlegge valg, ressurser og muligheter for jobbsøkere i tiltakene Avklaring og APS. I Euroskolen jobber Asta Marie som jobbspesialist i Avklaring i Orkdal, Skaun, Meldal og Hemne.

 

 

Hilde Mogstad-Øverbø – Jobbspesialist – Orkanger 

Hilde er utdannet allmennlærer, og har i tillegg studert spesialpedagogikk og sosiologi. Hun har bla. jobbet med norskopplæring for fremmedspråklige i Voksenopplæringa i Orkdal, samt som allmennlærer ved Meldal vgs. Hun har også jobbet som deltidsansatt i en leketøysbutikk i 20 år. Hilde har 4 års erfaring som veileder i tiltakene Avklaring og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet i en attføringsbedrift, og har derfor god kompetanse i forhold til å jobbe med mennesker i ulike livsfaser. I Euroskolen arbeider Hilde som jobbspesialist i Avklaring i Orkdal, Skaun, Meldal og Hemne.

 

 

 Inger Jerpstad Rosshaug- Jobbspesialist- Oppdal og Rennebu

Inger har Bachelor grad innen ergoterapi fra Helsefaghøgskolen i Trondheim, med tilleggsutdanning i samtalemetoden Motiverende intervju. Hun har erfaring fra psykiatri, barnevern og attføringsbransjen. I attføringsbedrift var hun veileder i tiltakene Vilje Viser Vei, Arbeid med bistand, APS og Avklaring. Inger arbeidet i ekstern gruppe med fokus på formidling av arbeidskraft til privat og offentlig næringsliv. Hun er sertifisert i ulike karriereveiledningsverktøy, blant annet Jobpics, Strukturert karriereintervju (SCI) for voksne og skoleungdom og WIE (Work Interest Explorer).