Avklaring

Hva liker du å arbeide med?
Hva kan du?
Hva ønsker du å lære?
Hvor er ditt arbeidsmarked?
Hvordan kan arbeidsplassen tilpasses din helsemessige situasjon?

Avklaring er et individuelt tilbud som skal bistå deg med å kartlegge videre muligheter i arbeidslivet. Det kan være avklaring i din nåværende jobb i samarbeid med din arbeidsgiver, eller å finne frem til et nytt yrke. Kanskje du aldri har vært i arbeidslivet og trenger veiledning for å finne en jobb som passer for deg?

Sammen med din personlige veileder finner du dine muligheter hos din eventuelle nåværende arbeidsgiver eller i arbeidslivet generelt. Dette ender opp i din personlige handlingsplan som beskriver veien videre. Hvordan du for eksempel kan samarbeide med din nåværende arbeidsgiver, andre arbeidsgivere, NAV, skoler, helsepersonell med mer.

Tilbudet har en varighet på inntil 4 uker og blir individuelt tilpasset dine behov. Det er mulighet for kombinasjon med eventuell behandling, gradert arbeid, oppfølging fra ulike institusjoner/etater og arbeidsrelaterte aktiviteter.

Avklaring er et tilbud i Møre og Romsdal  og Sør-Trøndelag

Kontakt NAV for informasjon om oppstart og påmelding.

Til kursoversikten for Møre og Romsdal

Til kursoversikten for Sør-Trøndelag