Skrive CV

CV-en er en oversikt over dine arbeidserfaringer, utdannelse og personlige kvalifikasjoner. Dette er det viktigste dokumentet for å få en arbeidsgiver interessert i deg. Det kan være lurt å lage en CV hvor du skriver ned alt du har gjort. Så klipper du fra denne for å tilpasse en CV for den aktuelle jobbsøknaden. En CV bør ikke være på mer enn 2 sider. Utdyp arbeidsoppgaver du tidligere har hatt som er relevante for den stillingen du søker på.

CV skal inneholde

Personlige data

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og eventuelt sivilstand.

Nøkkelkvalifikasjoner

Presentasjon i stikkordsform av essensen av din erfaring og personlige kvalifikasjoner. Beskriv dette gjennom 3 – 4 punkter, som er aktuelle for den stillingen du søker.

Utdanning

Begynn med siste utdanning og skriv deg tilbake til og med videregående skole. Der det er aktuelt for stillingen du søker kan du i stikkords form utdype innhold i utdannelse.

Arbeidserfaring

Tidsrom – Arbeidsgiver – Stilling. Siste arbeidsforhold først. Stikkord om arbeidsoppgaver og ansvarsområder du har hatt. Ta med alt arbeid du har gjort enten det er relevant for stillingen eller ikke.
Militærtjeneste og svangerskaps- eller omsorgspermisjon, er vanlig å ta med hvis det er aktuelt. Før det opp under Utdanning eller Arbeidserfaring alt etter hva som blir mest logisk.

Annen erfaring

Tillitsverv eller arbeid i frivillige organisasjoner. Treneransvar eller kulturelle aktiviteter du har brukt mye tid på. Dette er relevant informasjon, da dette forteller mye om deg som person.

Språk

Språkkunnskap er viktig kompetanse. Angi hvilke språk du kan og hvilket nivå du ligger på både skriftlig og muntlig. Bruk gjerne: -god, -meget god og -flytende – eventuelt morsmål.

Data

Kjennskap til ulike dataverktøy er relevant for mange jobber. Oppgi hvilke program og system du behersker. Søker du en stilling der datakompetanse er sentralt kan dette punktet komme etter nøkkelkvalifikasjoner.

Annet

Stikkord om hva du gjør i fritiden, ikke skriv for mye. Se etter krav til personlige egenskaper i jobbannonsen, og skriv litt om deg selv i den sammenheng.

Referansepersoner

Referansepersoner bør stå på CV-en. Du kan også skrive at du oppgir referansepersoner på henvendelse. Ta kontakt med tidligere arbeidsgivere eller andre relevante personer og spør om de vil være en positiv referanse for deg, før du ferdigstiller CV.

Vitnemål og attester

Kopier av vitnemål og attester skal kun sendes med søknaden når det etterspørres. Ha nye kopier klare for fremvisning på intervju.