Medarbeidere Hedmark

AnneAnne C. Stavelie – Daglig leder

Anne er utdannet gjennom Velferdsstudiet i Helse og Samfunn fra HiNT, lederutdannelse og sertifiseringer fra Garuda Norge AS samt karriereveiledning fra Wie. Hun har yrkeserfaring fra salg og service, renhold og organisasjonsarbeid, helse og skolesektoren, og som medarbeider og leder for barnehage. Anne har lang og bred erfaring og kompetanse i arbeid med avklaring, kvalifisering og rekruttering. Hun har vært daglig leder i Euroskolen siden 2006.

 

 

geir-pettersenGeir Pettersen – IT-ansvarlig og kursleder

Geir er utdannet innen informatikk ved HIST, Garuda Lederskole for rekruttering, utvikling/opplæring og karriereomstilling av medarbeidere og ledere. Han innehar ulike sertifiseringer innen IT. I Euroskolen arbeider Geir med fagkurs, jobbformidlingskurs, veiledning, coaching og avklaring av arbeidssøkere, VOX-prosjekter, dataundervisning og sertifisering av deltakere. Han har lang og bred erfaring innenfor HMS, arbeidslivskunnskap, personalutvelgelse og utvikling, motivasjon, karriereveiledning, rekruttering og IT/IKT. Geir er også ansvarlig for drift og vedlikehold av Euroskolen sine IT systemerer og mobilløsninger.

 

tomTom Nilsen – Kursleder

Tom har utdannelse fra ingeniørhøgskole og forsvaret. Han har yrkeserfaring fra undervisning og kompetanseutvikling i privat næringsliv, jobbklubb, avklaring, individuell oppfølging samt norskopplæring- og arbeidskvalifisering for fremmedspråklige. Tom har vært daglig leder i næringshage og IT-bedrift, leder i kursavdeling, controller innenfor servicelogistikk i it-bransjen, og service marketing på nordisk nivå. Har erfaring fra internasjonal virksomhet, har jobbet utenlands, og har lang erfaring innenfor HMS-arbeid og samarbeid med bedriftshelsetjeneste. Omstillingsprosesser og endringsledelse, har gitt Tom erfaringer og kunnskap han tar med seg inn i Euroskolen. Tom er sertifisert i Garuda-analysen og jobber i flere kurs.

 

Trond Larsen – Kursleder

Trond har utdannelse fra Forsvaret og Politiet. Han er nå pensjonert fra politiet etter 40 år i etaten. I politiet hadde han ulike oppgaver, som ordenstjeneste, etterforskning, operativ ledelse, utvelgelse av hunder til bruk i politiet, samt opplæring av hunder og førere. De siste 15 årene i politiet jobbet han ved Politihøgskolen, Kongsvinger med blant annet undervisning og veiledning. Han har også flere års erfaring som hovedverneombud i et av landets politidistrikter. På 90-tallet jobbet Trond i 3 år for Norsk Folkehjelp med minerydding i Mosambik i 1½ år, Bosnia 5 mnd. og Angola ca. 1 år. Jobben besto i kompetanseoverføring til lokalbefolkning som ble ansatt i organisasjonen.  Tronds yrkeserfaring har stort sett bestått i å jobbe med mennesker i forskjellige situasjoner og i forskjellige land og kulturer. Trond har jobbet for Euroskolen med forskjellige kurs siden høsten 2014.

Kristina Poteliūnė – Kursleder

Kristina er utdannet sosialpedagog med bachelorgrad i sosialpedagogikk. I 2007  fullførte hun fulltidsstudier ved Høyskolen i Marijampolė og fikk yrkesmessige kvalifikasjon (spesialisering – sosialpedagog i spesielle opplærings- og varetektsinstitusjoner). Hun studerte 33 undervisningsfag og tok alle eksamener med toppkarakterer. Kristina har bred erfaring på flere områder i omsorg, renhold og undervisning. Hun har to års erfaring som morsmålslærer på Hov skole i Ålen, jobbet som tospråklig assistent i Haltdalen barnehage og som dagmamma i en familie. I Euroskolen arbeider hun som kursleder på Arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige, Kurs i Renhold, Arbeids- og Samfunnsorientering med praksis,  og AMO-kurs: Veien til arbeid.