Jobb og muligheter

Har du lyst til å:

  Kvalifisere deg til et yrkesaktivt liv?

  Finne ut hvor du best passer inn i arbeidslivet?

  Besøke ulike bedrifter for å se muligheter?

  Oppholde deg noen uker i et godt sosialt miljø?

  Lære mer om tema som: Data, arbeidslivets spilleregler, personlig utvikling, jobbsøk, samt muligheter for videre opplæring ved en arbeidsplass eller kurs, skole?

Mange vet ikke hvilke yrker, skoler eller kurs som er tilgjengelig.
Andre vet ikke helt hvordan veien fram til det yrket de ønsker seg ser ut.

Dette kurset tar for seg mulighetene og fremgangsmåten for å finne veien til målet som er rett for nettopp deg. Gjennom teori og praksis utforsker vi sammen dine muligheter i arbeidslivet og legger opp en gjennomtenkt strategi, som ender opp i din individuelle handlingsplan. Det er plass til 20 deltakere.

Kurset arrangeres i Midt- og Nord-Gudbrandsdal.

Kontakt NAV for informasjon om startdato.

Til kursoversikten