Jobbklubb

Jobbklubb er et oppfølgings- og formidlingstiltak som gir deltakerne opplæring i å skrive jobbsøknad og CV, og gjøre arbeidssøker i stand til å målrette og profesjonalisere jobbsøkingen sin. Det gis opplæring blant annet i bruk av internett for å finne ledige stillinger, bruk av eget nettverk og intervjutrening.

Mål er å hjelpe deltakerne til å orientere seg på arbeidsmarkedet og være aktive arbeidssøkere, slik at de kan komme raskt ut i arbeid.

 Kurset passer for arbeidssøkere over 16 år som er registret hos NAV, og som ikke har behov for mer omfattende kvalifisering eller opplæring for å få jobb (tiltakspenger kan gis til deltakere som har fylt 18 år), og som i forbindelse med sin jobbsøking vil ha utbytte av et strukturert og målrettet kurs.

Kurset er tilpasset både minoritetsspråklige og deltakere i Introduksjonsprogrammet med norskkunnskaper tilsvarende nivå 2, eller som kan ha nytte av kurset i samarbeid med kommunens norskopplæring og/eller flyktningetjenesten i kommunen. Det er krav om tilstrekkelige norskkunnskaper for å kunne nyttiggjøre seg kurset.

Kurset har en varighet på til sammen 4 uker og det er plass til 15 deltakere.

Det vil være 30 timer undervisning pr. uke, til sammen 120 timer. Det utstedes kursbevis etter avsluttet kurs.

Kurset arrangeres i Indre Salten.

Til kursoversikten