Jobbklubb

Kurset er et tilbud om kvalifisering, personlig veiledning og oppfølging for deltakere som trenger hjelp til å gjennomføre jobbsøking. Her utforsker arbeidssøkeren sammen med sin kursleder/veileder sine muligheter i arbeidslivet, og legger opp en plan for hvordan komme i arbeid.
Arbeidssøkeren vil få relevant, systematisk opplæring og målrettet veiledning og oppfølging, på veien fram mot jobb. Prosessen er basert både på undervisning og egenaktivitet. Jobbklubben tilpasses arbeidssøkerens behov.

Jobbklubb A

Kursvarighet 5 uker
5 ukers kurs, 5 dager i uka

Jobbklubb B

Kursvarighet 9 uker
4 uker kurs, 5 dager i uka, deretter 1 dag i uka i 5 uker

Kurs i
Oppdal og Ørland.

Til kursoversikten