Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige

Et tilbud til arbeidssøkere over 19 år med innvandrerbakgrunn, som har liten arbeidserfaring fra Norge, men delvis eller fullført utdanning, samt yrkeserfaring fra andre land. Tilfredsstillende norskkunnskaper må dokumenteres gjennom offisiell norsktest eller intern AMO-norsktest.

Mål er at arbeidssøkerne skal få et godt grunnlag for deltakelse i norsk arbeidsliv.

Kurset gjennomføres i løpet av 14 uker, 8 uker teori og 6 uker praksis. Det er undervisning 5 dager i uka, 6 timer pr. dag, tilsammen 30 timer pr uke.
I praksisperioden følges arbeidstiden i den aktuelle bedriften. Praksis skal finnes med utgangspunkt i arbeidssøkerens kompetanse.

Kurset arrangeres på Hitra og Frøya.

Til kursoversikten