Skrive jobbsøknad

Målet med jobbsøknaden er å bli innkalt til intervju. Jobbsøknaden vil være første inntrykket arbeidsgiver får av deg. Det lønner seg derfor å jobbe aktivt med å lage en god søknad.

Analysere stillingen

Søknaden du skriver må være et direkte svar på utlysningsteksten. Du må derfor gjennomgå teksten nøye for å se om du fyller kravene til stillingen og tenke nøye gjennom hvordan du kan vise dette i søknaden.

Tips for søknadsskriving

I jobbsøknaden skal du fortelle arbeidsgiver om deg selv og hvorfor du er rett person for jobben.
Søknaden skal være kort og poengtert.
Legg vekt på hvorfor du søker jobben, hvorfor du bør ansettes og hva du kan tilføre virksomheten. Få frem dine sterke sider.
Skriv en ny søknad til hver jobb du søker. Du kan godt bruke de samme formuleringene, men søknaden må tilpasses stillingsbeskrivelsen i annonseteksten for hver nye stilling du søker.
Søknaden må være ryddig i form og innhold og bør være på en side.
Skriv enkelt og naturlig og unngå selvfølgeligheter og for mye detaljert informasjon. Faktainformasjon om studiepoeng og kurskoder hører hjemme i CVen.
Fokuser på hva du kan og ikke hva du mangler av kvalifikasjoner.

Les nøye korrektur og sjekk spesielt at virksomheten og navnet på kontaktpersonen er skrevet riktig. Skrivefeil gir et dårlig inntrykk.
Få noen andre til å lese gjennom søknaden før du sender den. De kan se feil du ikke har lagt merke til.

Slik skriver du en god søknad

Skriv en kort innledning om hvorfor du søker stillingen
Skriv hvordan du fant stillingsannonsen
Fortell hvorfor du har lyst på akkurat denne jobben
Forklar hvorfor bakgrunnen din har verdi og betydning i stillingen
Beskriv hvordan dine kvalifikasjoner og erfaringer oppfyller kravene arbeidsgiver stiller
Fortell om hva du har utrettet hittil, der dette er relevant for jobben
Skriv om hvilke spesielle erfaringer og egenskaper du har
Skriv en kort avslutning
Husk å opplyse om at du kan gi mer informasjon på telefon eller på et intervju