Kursledere i Sør-Trøndelag

Knut Gylland – Kursleder Trondheim

Knut har pedagogisk utdannelse fra lærerutdanningen ved HiNT. Han har arbeidserfaring fra barneskole, voksenopplæring og flyktningemottak. Knut har fagbrev innen byggfag, trelast og byggvarer og har 16 års arbeidserfaring fra trelastbransjen. På fritida driver han både med jakt og fiske, og er engasjert i et lokalt idrettslag. Han er opptatt av at fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging av mange ulike diagnoser og tilstander. I Euroskolen arbeider Knut som kursleder i AMO- kurs for mennesker med psykiske helseproblemer samt i fagkurs.

 

 

linda-eLinda Elisabeth Bekken – Kursleder Trondheim

Linda har lederutdannelse fra Forsvaret og en variert yrkesbakgrunn med arbeidserfaring som forpleiningsoffiser, innkvarteringsoffiser, logistikkoffiser, kokk og blomsterdekoratør. Hun har tatt videreutdanning i voksenpedagogikk, samt mentoring, coaching og positiv psykologi ved BI. Linda er en samfunnsengasjert og allsidig medarbeider. Hun skaper gode tillitsforhold og jobber målrettet for at hver enkelt kursdeltaker skal oppnå gode resultater. Linda er glad i litteratur, film og musikk, og liker å holde seg i aktivitet med trening. I Euroskolen arbeider Linda som kursleder/veileder i AMO-kurs rettet mot avklaring og kvalifisering av langtidsledige samt mennesker med psykiske helseproblemer.

 

tore-otterstadTore Otterstad – Kursleder Trondheim/Fosen

Tore har Mastergrad i historie ved NTNU og Bachelor i humanistiske fag i tillegg til pedagogikk. Han har variert yrkeserfaring blant annet som lærer, daglig leder, fra kulturarbeid, som selvstendig næringsdrivende og som forskningskonsulent. I Euroskolen arbeider Tore som kursleder/veileder ved AMO-kurs rettet mot avklaring av restarbeidsevne for deltakere med helseutfordringer.

 

 

 

gjertrudGjertrud Berg – Kursleder Trondheim/Orkdal

Gjertrud er utdannet Cand. Mag. ved NTNU, med fagene pedagogikk, historie og sosial-antropologi. Hun har yrkeserfaring som butikkmedarbeider, industriarbeider, vikarlærer og assistent, daglig leder og prosjektleder. I Euroskolen arbeider Gjertrud som kursleder/veileder ved AMO-kurs rettet mot avklaring og kvalifisering av langtidsledige.

 

 

 

jan2Jan Ruderaas – Kursleder Trondheim

Jan er utdannet ved Politihøgskolen i Oslo. Han har arbeidserfaring fra de fleste arbeidsområdene i politiet. Jan har mer enn 15 års erfaring som leder på forskjellige nivå. Har hatt ansvar for rekruttering og lederutvikling gjennom flere år. Jan har også lang erfaring fra undervisning, veiledning, coaching og endringsprosesser. I Euroskolen har Jan vært kursleder/veileder i de fleste av våre AMO-kurs.

 

 

 

hanne copyHanne Gullvik – timelærer Kommunikasjon og presentasjon

Hanne har Bachelor i Kunst, medier og kommunikasjon og master i tverrfaglige kulturstudier fra NTNU . Hun er pedagogisk utdannet lektor, og har lang fartstid som formidler i skolen. Hanne har arbeidet med formidling og de siste årene også fasilitering og veiledning. Hun har jobbet mye med holdningsarbeid, arbeidskultur, kommunikasjon og praktisk opplæring. «Det er utenfor komfortsonen det magiske skjer» og komfortsonen er ulik for oss alle. Her gjelder det å finne hver enkelt sin, utfordre den, for så å nå egen personlig utvikling. Sentrale fagområder Hanne har jobbet med i Euroskolen er: Kommunikasjon og presentasjon, personlig utvikling, motivasjon, teamarbeid og endringsprosesser.

 

 

 

gunnar2Gunnar Angen – Jobbspesialist Avklaring og kursleder Trondheim

Gunnar har hovedfag i Historie og pedagogisk utdanning ved NTNU. Han har siden 2000 arbeidet som kursleder for AMO- kurs med vekt på avklaring, kvalifisering og praksisoppfølging av arbeidssøkere med minoritetsspråklig bakgrunn. Gunnar har ansvar for våre kurs for fremmedspråklige, samt videreutvikling av disse kursene. Han har lang erfaring innenfor HMS, arbeidslivskunnskap, personalutvelgelse og utvikling, motivasjon, karriereveiledning, rekruttering og IT/IKT. Gunnar er sertifisert i bruk av Garuda-analysen samt har erfaring med kartleggingsverktøy som f.eks Wie og Europeisk SpråkPerm. Nå jobber Gunnar med Vox-prosjekter i norsk og med minoritetsspråklige deltagere i Avklaring. Gunnar er verneombud i Euroskolen.

 

berit-riiber-sandeBerit Riiber Sande – Jobbspesialist Avklaring og kursleder Trondheim

Berit er utdannet fra høyskole innen økonomi med spesialisering innen markedsføring/organisasjon. Hun har lang erfaring som personalkonsulent i bemanningsbyrå, og har jobbet mot ulike bransjer. Hun har og vært opplæringsleder i varehandelen, der hun hadde ansvar for ansettelsesprosesser av butikkledere samt utvikling, ajourføring av kursmateriell og planlegging og gjennomføring av kurs. Berit er sertifisert i PPA- analyse, samt karriereveiledning WIE.  Berit arbeider som kursleder i Jobbklubb og som Jobbspesialist.

 

 

Jarle1Jarle Eriksen – Jobbspesialist og kursleder Trondheim

Jarle har bred kultur- og ungdomsfaglig erfaring gjennom 20 år i offentlig og privat sektor. Han har kultur- og samfunnsvitenskapelig utdanning fra Høgskolen i Telemark og Universitetet i Oslo, med hovedvekt på kulturformidling, kulturpolitikk og offentlig forvaltning. Han har lang erfaring fra undervisning og veiledning av grupper og enkeltpersoner. Jarle har også arbeidet med prosjektledelse knyttet til ulike subkulturer, rus og kriminalitetsforebyggende arbeid, samt selvbildebygging gjennom mestrings-opplevelser. Jarle har solid arbeidsmarkedskunnskap og god kjennskap til rekrutteringsprosesser. I Euroskolen jobber Jarle som jobbspesialist og kursleder/veileder i ulike AMO-kurs.

 

 

Åse Eide – Kursleder Hitra og Frøya 

Åse har utdannelse fra NTNU, innenfor samfunnsvitenskap. Der har hun tatt en bachelor med fordypning i sosiologi. Hun har tidligere jobbet i barnehage og som daglig leder i sportsbransjen. Åse har erfaring med omsorgsarbeid og tilpassing til samfunnsliv for unge voksne med spesielle tilretteleggingsbehov. Åse har også erfaring innen formidling av informasjon og veiledning av enkeltpersoner og foreldregrupper, foruten faglig veiledning av studenter. Hun er en lyttende og god samtalepartner med stort overskudd, og har et godt blikk for å finne gode løsninger. 

 

 

Jan Krogstad – Kursleder Hitra og Frøya 

Jan har jobbet som fagarbeider i industrien i mer enn 20 år, og har i tillegg erfaring fra organisasjons- og fagforeningsarbeid. Fra 2007 har han en mastergrad i norsk intonasjon med tema fra norsk som andrespråk (NTNU). Han var ansatt som andrespråkslærer i Enhet for voksenopplæring i Trondheim fram til 2015, og tar nå på seg oppdrag for Euroskolen som ansvarlig for norskundervisningen i kurs for minoritetsspråklige. I tillegg er han utøver og kursholder i tradisjonsmusikk, og er aktiv i det frivillige kulturlivet i distriktet.