Kursledere i Sør-Trøndelag

Knut Gylland – Kursleder Trondheim

Knut har pedagogisk utdannelse fra lærerutdanningen ved HiNT. Han har arbeidserfaring fra barneskole, voksenopplæring og flyktningemottak. Knut har fagbrev innen byggfag, trelast og byggvarer og har 16 års arbeidserfaring fra trelastbransjen. På fritida driver han både med jakt og fiske, og er engasjert i et lokalt idrettslag. Han er opptatt av at fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging av mange ulike diagnoser og tilstander. I Euroskolen arbeider Knut som kursleder i AMO- kurs for mennesker med psykiske helseproblemer samt i fagkurs.

 

 

linda-eLinda Elisabeth Bekken – Kursleder Trondheim

Linda har lederutdannelse fra Forsvaret og en variert yrkesbakgrunn med arbeidserfaring som forpleiningsoffiser, innkvarteringsoffiser, logistikkoffiser, kokk og blomsterdekoratør. Hun har tatt videreutdanning i voksenpedagogikk, samt mentoring, coaching og positiv psykologi ved BI. Linda er en samfunnsengasjert og allsidig medarbeider. Hun skaper gode tillitsforhold og jobber målrettet for at hver enkelt kursdeltaker skal oppnå gode resultater. Linda er glad i litteratur, film og musikk, og liker å holde seg i aktivitet med trening. I Euroskolen arbeider Linda som kursleder/veileder i AMO-kurs rettet mot avklaring og kvalifisering av langtidsledige samt mennesker med psykiske helseproblemer.

 

 

gjertrudGjertrud Berg – Kursleder Trondheim/Orkdal

Gjertrud er utdannet Cand. Mag. ved NTNU, med fagene pedagogikk, historie og sosial-antropologi. Hun har yrkeserfaring som butikkmedarbeider, industriarbeider, vikarlærer og assistent, daglig leder og prosjektleder. I Euroskolen arbeider Gjertrud som kursleder/veileder ved AMO-kurs rettet mot avklaring og kvalifisering av langtidsledige.

 

 

 

Jarle1Jarle Eriksen – Jobbspesialist og kursleder Trondheim

Jarle har bred kultur- og ungdomsfaglig erfaring gjennom 20 år i offentlig og privat sektor. Han har kultur- og samfunnsvitenskapelig utdanning fra Høgskolen i Telemark og Universitetet i Oslo, med hovedvekt på kulturformidling, kulturpolitikk og offentlig forvaltning. Han har lang erfaring fra undervisning og veiledning av grupper og enkeltpersoner. Jarle har også arbeidet med prosjektledelse knyttet til ulike subkulturer, rus og kriminalitetsforebyggende arbeid, samt selvbildebygging gjennom mestrings-opplevelser. Jarle har solid arbeidsmarkedskunnskap og god kjennskap til rekrutteringsprosesser. I Euroskolen jobber Jarle som jobbspesialist og kursleder/veileder i ulike AMO-kurs.

 

 

Åse Eide – Kursleder Hitra og Frøya 

Åse har utdannelse fra NTNU, innenfor samfunnsvitenskap. Der har hun tatt en bachelor med fordypning i sosiologi. Hun har tidligere jobbet i barnehage og som daglig leder i sportsbransjen. Åse har erfaring med omsorgsarbeid og tilpassing til samfunnsliv for unge voksne med spesielle tilretteleggingsbehov. Åse har også erfaring innen formidling av informasjon og veiledning av enkeltpersoner og foreldregrupper, foruten faglig veiledning av studenter. Hun er en lyttende og god samtalepartner med stort overskudd, og har et godt blikk for å finne gode løsninger.