Lager, logistikk og truck

Kurset passer for deg som søker arbeid innen lager og logistikk. Prioriterte grupper er arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne, langtidsledige, ungdom mellom 19 og 25 år og fremmedspråklige.

Alle deltakere må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, til å kunne nyttiggjøre seg kurset.

Kurset gjennomføres i løpet av 13 uker, hvorav 4 uker er teori, 8 uker praksis i bedrift og en uke jobbsøking. Teoriundervisningen er på 30 timer pr. uke, fordelt på 5 dager. I teoriperioden vil det også gjennomføres truckføreropplæring av sertifisert bedrift, slik at kursdeltakerne er i stand til å bruke truck så snart de kommer ut i praksis.

Kurset arrangers i Elverum, Hamar og Kongsvinger.

 

Til kursoversikten