Medarbeidere i administrasjonen

AnneAnne C. Stavelie – Daglig leder

Anne er utdannet gjennom Velferdsstudiet i Helse og Samfunn fra HiNT, lederutdannelse og sertifiseringer fra Garuda Norge AS samt karriereveiledning fra Wie. Hun har yrkeserfaring fra salg og service, renhold og organisasjonsarbeid, helse og skolesektoren, og som medarbeider og leder for barnehage. Anne har lang og bred erfaring og kompetanse i arbeid med avklaring, kvalifisering og rekruttering. Hun har vært daglig leder i Euroskolen siden 2006.

 

 

thorild-fTorhild Fuglevaag Gikling – Avdelingsleder og kursleder, Møre og Romsdal

Torhild har etter flere år som ansatt i offentlig sektor jobbet mange år som mellomleder i privat næringsliv, hvor jobben de siste 14 år også har innbefattet personalansvar.  I løpet av denne tiden har Torhild gjennomført flere kurs innen ledelse, personlig utvikling og bedriftsutvikling.  Hun har gjennom sitt arbeid i Euroskolen tatt kurs og sertifiseringer i verktøy for personlighetsanalyse og karriereveiledning.  I tillegg til sitt arbeid som avdelingsleder for Euroskolen i Møre og Romsdal har hun jobbet som kursleder og veileder i ulike tiltak for langtidsledige.

 

frank-Frank Ole Johansen – Markedsansvarlig

Frank Ole har lang og bred yrkeserfaring fra salg, service, rekruttering og ledelse. I mer enn 20 år har han arbeidet som leder, og i mange av disse årene hatt direkte resultat og personalansvar. Som IT-ansvarlig for en butikkjede, arbeidet han med utvikling av nytt butikkdatasystem, implementering og opplæring. Han har 2-årig etatsutdannelse fra forsvaret, der han jobbet som instruktør. Han har kurs innenfor BI-systemet, i fagene økonomi og markedsføringsledelse. Frank Ole har tidligere arbeidet som kursleder i Jobbklubb og VOX

 

 

geir-pettersenGeir Pettersen – IT-ansvarlig og kursleder

Geir er utdannet innen informatikk ved HIST, Garuda Lederskole for rekruttering, utvikling/opplæring og karriereomstilling av medarbeidere og ledere. Han innehar ulike sertifiseringer innen IT. I Euroskolen arbeider Geir med fagkurs, jobbformidlingskurs, veiledning, coaching og avklaring av arbeidssøkere, VOX-prosjekter, dataundervisning og sertifisering av deltakere. Han har lang og bred erfaring innenfor HMS, arbeidslivskunnskap, personalutvelgelse og utvikling, motivasjon, karriereveiledning, rekruttering og IT/IKT. Geir er også ansvarlig for drift og vedlikehold av Euroskolen sine IT systemerer og mobilløsninger.

 

elin-rElin Myhr Roli – Administrasjonsmedarbeider

Elin er utdannet førskolelærer ved DMMH, og har erfaring som pedagogisk leder, førskolelærer og spesialpedagog. Størstedelen av sitt yrkesaktive liv har Elin arbeidet kunderettet innen bank, de siste årene som seniorrådgiver innen Trade Finance med bankgarantier som fagområde. Elin ble ansatt i Euroskolen i november 2015.

 

 

 

margarita-sveMargarita Sve – Kontormedarbeider avdeling Trondheim

Margarita er utdannet programmerer fra St.Petersburg Electrical Engineering University i Russland. Hun har i tillegg utdannelse som engelsk-russisk oversetter. Hun har arbeidserfaring som programmerer og oversetter/referent fra Russland. I Euroskolen arbeider hun som kontormedarbeider med ansvar for blant annet rutiner, marked, tilbudsprosedyrer og Garuda-analyser.

 

 

 

maritMarit Renolen Norman – Hovedansvarlig Avklaring, Oppfølging – Sør-Trøndelag

Marit er utdannet Cand. Mag. fra NTNU innen psykologi, sosialantropologi og medievitenskap. Hun har tidligere arbeidet i flyktningemottak som informasjonskonsulent og nestleder. I Euroskolen har Marit vært kursleder og veileder innen avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere. I de senere årene har hun hatt hovedfokus på arbeidssøkere med psykiske helseutfordringer, samtidig som hun har tatt videreutdanning i veiledningspedagogikk ved HiNT og karriereveiledning ved HiØ. Hun er sertifisert i bruk av Garuda-analysen, som er et verktøy for bevisstgjøring og personlig utvikling.

 

vegardVegard Sætnan – Hovedansvarlig Avklaring – Trondheim

Vegard er utdannet Phil. Cand. fra Linköpings Universitet i Sverige, der han studerte på programmet for personal- og arbeidsvitenskap med fokus på voksnes læreprosesser og organisasjoners utvikling. Vegard har arbeids- og ledererfaring fra flere ulike bransjer som bygghandel, sikkerhet, forsvaret, dagligvare og restaurantdrift samt som personalkoordinator innen olje og gass. I Euroskolen har Vegard tidligere vært kursleder for Jobbklubb og Vilje Viser Vei.

 

 

Ketil Imbsen – Fagansvarlig

Ketil er utdannet barnevernspedagog fra Høgskolen i Stavanger og har også flere kurs og moduler innen markedsøkonomi, administrasjon og ledelse fra Handelshøgskolen i Stavanger og BI. De siste 12 årene har han jobbet innenfor arbeidsinkluderingsfeltet, både som karriereveileder, fagansvarlig og leder, med tiltakene Avklaring, Oppfølging, kvalifisering og yrkesrettet norskopplæring. Har i tillegg jobbet i mange år som sosialkonsulent og oppsøkende ungdomsarbeider.

 

 

 

 AaseAase Engtrø – Dokumentasjon og kvalitetssikring

Aase er utdannet sykepleier, og har nesten hele sin karriere jobbet med veiledning og rådgivning innen ulike bransjer. Aase har blant annet jobbet som kursveileder og salgskonsulent innen helse og IT, helserådgiver i forsikringsbransjen og vært veileder i Avklaringstiltak og Jobbklubb de senere årene. Aase har lang erfaring innen stresshåndtering og mindfullness, og har de senere årene tatt flere kurs innen temaet. Aase har også videreutdanning i veiledningspedagogikk fra Høgskolen i Nord-Trøndelag.

 

 

Birgithe Tømmervold – Dokumentasjon og kvalitetssikring 

Birgithe er utdannet hjelpepleier men har variert yrkesbakgrunn. Hun har lang fartstid fra varehandel og salg der hun jobbet som leder med personal- og resultatansvar og ansvar for gode markedsføringsløsninger for ulike bedrifter. Siste 6 år har hun jobbet i bemanningsbransjen både som personalkonsulent og teamleder. Her jobbet hun mot ulike bransjer, men hovedvekt opp mot finans. Birgithe hadde hovedansvaret for bemanningsløsninger til DNB i Midt-Norge, og har gjennom disse erfaringene etablert et godt nettverk til næringslivet i Trondheim, og fått lang erfaring med ansettelser, oppfølging og karriereveiledning.

 

Stian Johansen – Dokumentasjon og kvalitetssikring

Stian har utdanning innenfor kommersiell ledelse, media og kommunikasjon, samt kultur og språk. Han har siden 2006 primært jobbet i helse-, tiltaks- og oppfølgingsfeltet, med et spesielt fokus på psykisk helse, rehabilitering og empowerment. Han besitter erfaringer fra både offentlig og privat sektor, i inn- og utland, samt erfaring med teamledelse og bedriftsutvikling/oppstartsbedrifter. Stian har i tillegg arbeidserfaring fra blant annet IT, media & journalistikk, rekruttering og reiseliv.

 

 

Kathrine Koren Bjertnæs – Markedsrådgiver 

Kathrine har bachelor utdannelse innen organisasjon og ledelse. Hun har 20 års erfaring fra prosjektledelse, marked- og kommunikasjonsarbeid i næringsliv, kultur og organisasjoner.  Kathrine er engasjert i næringsliv og samfunnsansvar og ser inkluderende arbeidsliv som del av dette. Hun har coaching grunnutdanning og er engasjert i frivillig arbeid for flere organisasjoner, med kurs og foredrag innen mestring og motivasjon. Som veileder har hun erfaring med arbeidshelse, karriereveiledning, oppfølging og formidling til arbeid.

 

 

Linda Røst – Logistikkansvarlig Avklaring – Sør-Trøndelag

Linda er utdannet elektroingeniør og bedriftsøkonom. Hun har 25 års fartstid fra elektrobransjen hvor hun har arbeidet med prosjektering, prosjektledelse, teknisk salg og som daglig leder i en produksjonsbedrift. Linda har også vært medeier, rådgiver og administrator i et foretak som arbeidet med rådgiving for voksne arbeidssøkere. Tidligere oppdrag for Euroskolen var som kursleder i Microsoft Datakortet samt datakurs for fremmedspråklige, for innsatte ved Trondheim Fengsel og i Kriminalomsorg i Frihet. I Euroskolen har Linda  ansvar for å gjennomføre og kvalitetssikre all logistikk i tiltaket Avklaring – Sør-Trøndelag.