Medarbeidere i administrasjonen

AnneAnne C. Stavelie – Daglig leder

Anne er utdannet gjennom Velferdsstudiet i Helse og Samfunn fra HiNT, lederutdannelse og sertifiseringer fra Garuda Norge AS samt karriereveiledning fra Wie. Hun har yrkeserfaring fra salg og service, renhold og organisasjonsarbeid, helse og skolesektoren, og som medarbeider og leder for barnehage. Anne har lang og bred erfaring og kompetanse i arbeid med avklaring, kvalifisering og rekruttering. Hun har vært daglig leder i Euroskolen siden 2006.

 

 

thorild-fTorhild Fuglevaag Gikling – Avdelingsleder og kursleder, Møre og Romsdal

Torhild har etter flere år som ansatt i offentlig sektor jobbet mange år som mellomleder i privat næringsliv, hvor jobben de siste 14 år også har innbefattet personalansvar.  I løpet av denne tiden har Torhild gjennomført flere kurs innen ledelse, personlig utvikling og bedriftsutvikling.  Hun har gjennom sitt arbeid i Euroskolen tatt kurs og sertifiseringer i verktøy for personlighetsanalyse og karriereveiledning.  I tillegg til sitt arbeid som avdelingsleder for Euroskolen i Møre og Romsdal har hun jobbet som kursleder og veileder i ulike tiltak for langtidsledige.

 

frank-Frank Ole Johansen – Markedsansvarlig

Frank Ole har lang og bred yrkeserfaring fra salg, service, rekruttering og ledelse. I mer enn 20 år har han arbeidet som leder, og i mange av disse årene hatt direkte resultat og personalansvar. Som IT-ansvarlig for en butikkjede, arbeidet han med utvikling av nytt butikkdatasystem, implementering og opplæring. Han har 2-årig etatsutdannelse fra forsvaret, der han jobbet som instruktør. Han har kurs innenfor BI-systemet, i fagene økonomi og markedsføringsledelse. Frank Ole har tidligere arbeidet som kursleder i Jobbklubb og VOX

 

 

geir-pettersenGeir Pettersen – IT-ansvarlig og kursleder

Geir er utdannet innen informatikk ved HIST, Garuda Lederskole for rekruttering, utvikling/opplæring og karriereomstilling av medarbeidere og ledere. Han innehar ulike sertifiseringer innen IT. I Euroskolen arbeider Geir med fagkurs, jobbformidlingskurs, veiledning, coaching og avklaring av arbeidssøkere, VOX-prosjekter, dataundervisning og sertifisering av deltakere. Han har lang og bred erfaring innenfor HMS, arbeidslivskunnskap, personalutvelgelse og utvikling, motivasjon, karriereveiledning, rekruttering og IT/IKT. Geir er også ansvarlig for drift og vedlikehold av Euroskolen sine IT systemerer og mobilløsninger.

 

elin-rElin Myhr Roli – Administrasjonsmedarbeider

Elin er utdannet førskolelærer ved DMMH, og har erfaring som pedagogisk leder, førskolelærer og spesialpedagog. Størstedelen av sitt yrkesaktive liv har Elin arbeidet kunderettet innen bank, de siste årene som seniorrådgiver innen Trade Finance med bankgarantier som fagområde. Elin ble ansatt i Euroskolen i november 2015.

 

 

 

maritMarit Renolen Norman – Hovedansvarlig Avklaring, Oppfølging – Sør-Trøndelag

Marit er utdannet Cand. Mag. fra NTNU innen psykologi, sosialantropologi og medievitenskap. Hun har tidligere arbeidet i flyktningemottak som informasjonskonsulent og nestleder. I Euroskolen har Marit vært kursleder og veileder innen avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere. I de senere årene har hun hatt hovedfokus på arbeidssøkere med psykiske helseutfordringer, samtidig som hun har tatt videreutdanning i veiledningspedagogikk ved HiNT og karriereveiledning ved HiØ. Hun er sertifisert i bruk av Garuda-analysen, som er et verktøy for bevisstgjøring og personlig utvikling.

 

Guri Ulfsnes – Hovedansvarlig Avklaring – Trondheim

Guri er Bachelor fra NTNU med bl.a. psykologi og pedagogikk, samt Gestaltterapeut og coach fra Norsk Gestaltinstitutt i Oslo. Hun har erfaring fra Avklaring, Karriereveiledning og Jobbsøkerkurs i Sonans Karriere, Oslo. Guri har bred erfaring om muligheter og begrensinger for personer med nedsatt funksjonsevne, samt lidelser som angst og depresjon. Hun har erfaring fra rekruttering og opplæring i organisasjoner som Telenor og Microsoft. Hun er sertifisert til å benytte utvelgelsesverktøy fra Shl og NEO PI-R. Hun er også sertifisert i verktøyene WIE, MI og DISC som bl.a. benyttes i både kartleggings-  og utviklingssamtaler.

 

Birgithe Tømmervold – Dokumentasjon og kvalitetssikring 

Birgithe er utdannet hjelpepleier men har variert yrkesbakgrunn. Hun har lang fartstid fra varehandel og salg der hun jobbet som leder med personal- og resultatansvar og ansvar for gode markedsføringsløsninger for ulike bedrifter. Siste 6 år har hun jobbet i bemanningsbransjen både som personalkonsulent og teamleder. Her jobbet hun mot ulike bransjer, men hovedvekt opp mot finans. Birgithe hadde hovedansvaret for bemanningsløsninger til DNB i Midt-Norge, og har gjennom disse erfaringene etablert et godt nettverk til næringslivet i Trondheim, og fått lang erfaring med ansettelser, oppfølging og karriereveiledning.

 

Stian Johansen – Dokumentasjon og kvalitetssikring

Stian har utdanning innenfor kommersiell ledelse, media og kommunikasjon, samt kultur og språk. Han har siden 2006 primært jobbet i helse-, tiltaks- og oppfølgingsfeltet, med et spesielt fokus på psykisk helse, rehabilitering og empowerment. Han besitter erfaringer fra både offentlig og privat sektor, i inn- og utland, samt erfaring med teamledelse og bedriftsutvikling/oppstartsbedrifter. Stian har i tillegg arbeidserfaring fra blant annet IT, media & journalistikk, rekruttering og reiseliv.

 

 

Linda Røst – Logistikkansvarlig Avklaring – Sør-Trøndelag

Linda er utdannet elektroingeniør og bedriftsøkonom. Hun har 25 års fartstid fra elektrobransjen hvor hun har arbeidet med prosjektering, prosjektledelse, teknisk salg og som daglig leder i en produksjonsbedrift. Linda har også vært medeier, rådgiver og administrator i et foretak som arbeidet med rådgiving for voksne arbeidssøkere. Tidligere oppdrag for Euroskolen var som kursleder i Microsoft Datakortet samt datakurs for fremmedspråklige, for innsatte ved Trondheim Fengsel og i Kriminalomsorg i Frihet. I Euroskolen har Linda  ansvar for å gjennomføre og kvalitetssikre all logistikk i tiltaket Avklaring – Sør-Trøndelag.