Medarbeidere Møre og Romsdal

Anne

Anne C. Stavelie
Daglig leder Euroskolen

Anne er utdannet gjennom Velferdsstudiet i Helse og Samfunn fra HiNT, lederutdannelse og sertifiseringer fra Garuda Norge AS samt karriereveiledning fra Wie. Hun har yrkeserfaring fra salg og service, renhold og organisasjonsarbeid, helse og skolesektoren, og som medarbeider og leder for barnehage. Anne har lang og bred erfaring og kompetanse i arbeid med avklaring, kvalifisering og rekruttering. Hun har vært daglig leder i Euroskolen siden 2006.

 

thorild-fTorhild Fuglevaag Gikling
Avdelingsleder og kursleder, Møre og Romsdal

Torhild har etter flere år som ansatt i offentlig sektor jobbet mange år som mellomleder i privat næringsliv, hvor jobben de siste 14 år også har innbefattet personalansvar.  I løpet av denne tiden har Torhild gjennomført flere kurs innen ledelse, personlig utvikling og bedriftsutvikling.  Hun har gjennom sitt arbeid i Euroskolen tatt kurs og sertifiseringer i verktøy for personlighetsanalyse og karriereveiledning.  I tillegg til sitt arbeid som avdelingsleder for Euroskolen i Møre og Romsdal har hun jobbet som kursleder og veileder i ulike tiltak for langtidsledige.

 

linn-marita-

 

Linn Marita Nikolaisen – Jobbspesialist – Nordmøre

Linn er utdannet sosionom ved Universitetet i Nordland. Hun har fordypning innenfor Velferdsstatens tjenesteyting (NAV), motiverende intervju, organisasjonspsykologi og ledelse. Linn har erfaring innenfor rusomsorg, psykiatri og attføring.

 

 

marianneMarianne Åkvik – Jobbspesialist – Nordmøre

Marianne er utdannet ergoterapeut ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har tidligere arbeidserfaring som kommune-ergoterapeut. Marianne har også jobbet i en attføringsbedrift hvor hun jobbet med bl.a. kartlegging av jobbsøkeres yrkesmuligheter, ressurser og arbeidsevne innen tiltakene Avklaring, APS og Arbeid med Bistand, og sist innen Supported Employment.

.

 

gry-osenGry Osen Øverli – Jobbspesialist – Nordmøre

Gry har utdannelse som produktdesigner med fordypning i trematerialet og kontormøbelproduksjon. I tillegg har hun ett år med praktisk pedagogisk utdannelse innen yrkesdidaktikk. Gry har yrkeserfaring fra salg og service, ledererfaring fra industri, butikk og organisasjonsarbeid og undervisningserfaring fra formgivningsfag i videregående skole. De siste årene har hun jobbet som kursveileder for Jobbklubb. Gry er en starter av natur og trives derfor best når hun får bidra til å etablere nye tanker og aktiviteter, noe som har medført oppstart av svømmeskole på Sunndalsøra og etablering av egen bedrift.

 

rigmor

Rigmor Røskar – Jobbspesialist – Nordmøre

Rigmor har høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon. Hun har jobbet på NAV/Aetat i ca. 4 år, og vel 10 år i en attføringsbedrift. Rigmor har bred erfaring som veileder innen tiltakene Arbeid med Bistand, Avklaring, APS, TIA og VTA. Hun har også fungert i lengre perioder som arbeidsleder og bidratt på kurs (Jobbklubb, Smart, språkkurs m.m.) internt i attføringsbedriften hun var ansatt i. Rigmor har kurs i bl.a. Smart (personlig økonomi), MI, ernæring/helse, karriereveiledning, WIE og funksjonsvurdering.

 

 

birgitteBirgitte Røsok Vik – Jobbspesialist – Nordmøre

Birgitte er utdannet fysioterapeut ved Keele University i England, med psykologi grunnfag som tilleggsutdanning. Hun har lang arbeidserfaring som kommune-fysioterapeut. Det ga henne kunnskap innen veiledning både individuelt og i gruppe, i tillegg til god kompetanse i forhold til å jobbe med mennesker i ulike livsfaser. 

 

 

Ingvild Dyrnes Storeng – Jobbspesialist – Nordmøre

Ingvild har utdanning som NLP Coach, og har gjennom sin mangeårige praksis bred erfaring i å jobbe med mennesker i omstilling- og utviklingsprosesser. Hun har arbeidserfaring innenfor yrker med barn, ungdom, psykisk utviklingshemmede, salg, kursing, undervisning, skriving m.m. og Ingvild har alltid flere kreative prosjekter på gang.

 

 

Beate Thomsen– Jobbspesialist – Nordmøre

Beate er utdannet ved Høgskolen i Østfold. Hun har også studert fag ved Det Teologiske Menighetsfakultet og Høgskolen i Telemark. Hun har de siste årene jobbet som kontaktlærer og kunst og håndverkslærer, samt undervisning i diverse fag i grunnskolen. Beate har også erfaring innen barnehage, dekorasjon, matproduksjon, sikkerhet og renhold. Beate er en kreativ person som trives med å skape nye ting.

 

 

tina-katrin-hTina Katrin Holten – Jobbspesialist – Romsdal

Tina er utdannet ergoterapeut ved Høgskolen i Sør-Trøndelag med en fordypning i helsefremmende arbeidsplasser. Hun har også en bachelorgrad i Bevegelsesvitenskap fra NTNU. Tina har tidligere arbeidserfaring fra flere ulike områder innen helse- og sosialsektoren, men hovedsakelig innenfor rehabilitering. I tillegg har Tina lang erfaring som instruktør og hovedinstruktør innen kampsporten taekwon-do.

.

 

birgitta

Birgitta Øye Kilen – Jobbspesialist – Romsdal

Birgitta er utdannet sosionom ved Høgskolen i Lillehammer. Hun har arbeidserfaring blant annen innen psykiatri og oppfølging av sykemeldte i NAV. I de senere årene har hun jobbet som personalrådgiver, hvor ett av hovedområdene var IA-rådgivning/opplæring.

 

 

 

 

Kine Angvik – Jobbspesialist – Romsdal

Kine er utdannet med en bachelor i juss og administrasjon fra Høgskolen i Molde. Hun har også en videre utdanning innen pedagogisk rådgivning og veiledning, markedsrettet arbeid og fagbrev som aktivitør. Tidligere arbeidserfaring er innen salg, psykiatri, undervisning og administrativt arbeid. Dette har gitt henne en bred erfaring innen å arbeide med mennesker med ulike behov for tilrettelegging, og med mennesker i ulike livsfaser.