Oppfølging medarbeidere

maritMarit Renolen Norman – Hovedansvarlig Avklaring, Oppfølging – Sør-Trøndelag

Marit er utdannet Cand. Mag. fra NTNU innen psykologi, sosialantropologi og medievitenskap. Hun har tidligere arbeidet i flyktningemottak som informasjonskonsulent og nestleder. I Euroskolen har Marit vært kursleder og veileder innen avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere. I de senere årene har hun hatt hovedfokus på arbeidssøkere med psykiske helseutfordringer, samtidig som hun har tatt videreutdanning i veiledningspedagogikk ved HiNT og karriereveiledning ved HiØ. Hun er sertifisert i bruk av Garuda-analysen, som er et verktøy for bevisstgjøring og personlig utvikling.

 

Birgithe Tømmervold – Dokumentasjon og kvalitetssikring 

Birgithe er utdannet hjelpepleier men har variert yrkesbakgrunn. Hun har lang fartstid fra varehandel og salg der hun jobbet som leder med personal- og resultatansvar og ansvar for gode markedsføringsløsninger for ulike bedrifter. Siste 6 år har hun jobbet i bemanningsbransjen både som personalkonsulent og teamleder. Her jobbet hun mot ulike bransjer, men hovedvekt opp mot finans. Birgithe hadde hovedansvaret for bemanningsløsninger til DNB i Midt-Norge, og har gjennom disse erfaringene etablert et godt nettverk til næringslivet i Trondheim, og fått lang erfaring med ansettelser, oppfølging og karriereveiledning.

 

Stian Johansen – Dokumentasjon og kvalitetssikring

Stian har utdanning innenfor kommersiell ledelse, media og kommunikasjon, samt kultur og språk. Han har siden 2006 primært jobbet i helse-, tiltaks- og oppfølgingsfeltet, med et spesielt fokus på psykisk helse, rehabilitering og empowerment. Han besitter erfaringer fra både offentlig og privat sektor, i inn- og utland, samt erfaring med teamledelse og bedriftsutvikling/oppstartsbedrifter. Stian har i tillegg arbeidserfaring fra blant annet IT, media & journalistikk, rekruttering og reiseliv.

 

 

Tore Otterstad – Jobbspesialist – Fosen

Tore har Mastergrad i historie ved NTNU og Bachelor i humanistiske fag i tillegg til pedagogikk. Han har variert yrkeserfaring blant annet som lærer, daglig leder, fra kulturarbeid, som selvstendig næringsdrivende og som forskningskonsulent. I Euroskolen arbeider Tore som kursleder/veileder ved AMO-kurs rettet mot avklaring av restarbeidsevne for deltakere med helseutfordringer, samt som jobbspesialist.

 

 

kjellKjell Skjelvik – Jobbspesialist – Ørland og Bjugn

Kjell er utdannet vernepleier fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. I tilegg har han befalsutdanning fra forsvaret og er utdannet vedlikeholdstekniker på fagskolenivå. Kjell har en allsidig erfaring som spenner fra flere år i internasjonal tjeneste og som avdelingsleder fra forsvaret. Kjell har arbeidet med ungdom på institusjon og med mennesker med spesielle behov i helsevesenet. I Euroskolen har Kjell de siste årene arbeidet med individuell oppfølging/avklaring av arbeidssøkere i Fosenkommunene Ørland, Bjugn og Rissa.

 

renskeRenske Jelsma – Jobbspesialist – Ørland og Bjugn

Renske har studert pedagogikk/utdanningsvitenskap på masternivå, og har masterutdanning innen klinisk- og utviklingspsykologi. Hun har erfaring i både prosjektledelse og coaching. I det nederlandske KPN Telecom, samt i utdanningssektoren, har hun jobbet med rekruttering, rådgivning og innføring av metoder for utvikling av kompetanse i deler av bedriften. Renske har 15 års erfaring som karriererådgiver. Hun har veiledet folk i forskjellige situasjoner, både i grupper og individuelt. Renske anvender blant annet SCM-metoden, som er basert på narrativ psykologi, og er et verktøy for bedre å kjenne seg selv.

 

tanja-stoumTanja Stoum – Jobbspesialist – Rissa

Tanja er utdannet sykepleier ved HINT i Namsos, og har allsidig yrkeserfaring innen sykepleierfaget.  Hun har tidligere jobbet som veileder i attføringsbedrifter, og har erfaring fra arbeidsmarkedstiltakene APS, Avklaring i skjermet virksomhet, Arbeidsrettet rehabilitering, Avklaring, Arbeid med bistand og Oppfølging.

 

 

 

Anne Marie Wingan – Jobbspesialist – Hitra/Frøya

Anne Marie har en master i psykologi fra NTNU og økonomisk utdannelse fra HIST. Hun har jobbet i bemanningsbransjen som personalkonsulent, personalrådgiver i Trondheim kommune, og som veileder i NAV. I jobben som veileder hos NAV hadde hun egen portefølje med arbeidsledige som hun fulgte opp, og hadde ansvar for å formidle til ordinært arbeid. I bemanningsbransjen hadde hun hovedansvaret for bemanningsløsninger hvor hun fikk erfaring med ansettelser, oppfølging og karriereveiledning. Jobben som personalrådgiver har gitt henne kompetanse om lover og regler, hva som er viktig for en arbeidssøker i en søkeprosess og i intervjusituasjon, sett fra en arbeidsgivers synspunkt.

 

bjorn-mortenBjørn Morten Helland – Jobbspesialist – Malvik

Bjørn har lang fartstid fra varehandel og salg, der han har jobbet mange år som leder med personal- og resultatansvar. Faglig utvikling av personal har stått sentralt hele veien. Han har også lang fartstid innen bemanning og rekruttering der han har jobbet med mange bedrifter i Midt-Norge. I tiden som personalkonsulent har han hatt ansvaret for å bemanne store foretak, gjøre ansettelser for bedrifter innen mange forskjellige bransjer og drevet karriereveiledning for grupper og enkeltpersoner. Bjørn er sertifisert i WIE og Cut-e.

 

 

Trude Elisabeth Holmer – Jobbspesialist – Malvik

Trude har Bachelor grad med fordypning i pedagogikk fra NTNU, som bygger på ledelse og personalarbeid fra HiNT. Hun har lang yrkeserfaring med kundebehandling og rådgivning fra bank og bilsalg. I Euroskolen har Trude siden 2005 primært arbeidet som kursleder i AMO-kurs for mennesker med psykiske helseproblemer. Hun er opptatt av at vi skal se egne ressurser og kjenne  at vi mestrer og lykkes! I tillegg har hun jobbet en del med Jobbklubb. Hun er også utdannet karriereveileder, og har autorisert seg som veileder innen sosial angst og bruker av Garuda personlighets-analyse.

 

ove-semOve Sem – Jobbspesialist – Orkanger

Ove har sin utdanning fra Politihøgskolen i Oslo, fra BI Lederutdanning og fra DH i Nord Trøndelag. Han har arbeidserfaring fra de fleste arbeidsområdene i politiet. Ove har blant annet erfaring fra flere lederroller bl.a. som seksjonsleder, politistasjonssjef, lensmann og personalsjef. Til sammen har han femten års erfaring som leder. Har hatt ansvar for flere politifaglige prosjekter og organisasjonsutviklings-prosjekter. Ove har også lang erfaring fra undervisning, veiledning av ledere, dialogarbeid og konfliktløsning fra sin tid i politiet. Han har også erfaring som forbundssekretær i fagforening i til sammen ni år. I Euroskolen arbeider Ove som jobbspesialist i Oppfølging i Orkdal, Skaun, Meldal og Hemne.

 

tove-oldervikTove Oldervik – Jobbspesialist – Orkanger

Tove har diploma i Supported Employment. Hun har yrkesretta rehabilitering fra Høgskolen i Akershus. Siden 1999 har Tove jobbet i vekst- og attføringsbransjen, hovedsakelig som veileder i Arbeid med bistand og Oppfølging. I Euroskolen arbeider Tove som jobbspesialist i Oppfølging i Orkdal, Skaun, Meldal og Hemne.

 

 

 

anne-lAnne Lauritzsen – Jobbspesialist – Orkanger

Anne er utdannet møbelsnekker, omsorgsarbeider og har fagskole i psykiatri. Hun har også utdannelse fra Høgskolen i Nord-Trøndelag i administrasjon og ledelse. Anne har jobbet som aktivitør innen psykiatrien og vært instruktør/trener i håndball i mange år. Hun har siden tidlig på 90-tallet  jobbet som leder, arbeidsleder og veileder i attføringsbransjen.  Anne har da jobbet som tilrettelegger i Arbeid med bistand, vært veileder i Oppfølging og Vilje viser vei. I Euroskolen arbeider Anne som jobbspesialist i Oppfølging i Orkdal, Skaun, Meldal og Hemne.

 

 

 

steinarSteinar Skogheim – Jobbspesialist – Røros

Steinar har befalsutdanning fra hæren, instruktør ved tropp, samt troppssjef i HMKG. Han har lang erfaring innen salg, service og merkevarebygging. I 11 år jobbet han med salg av helsekost, hvor de siste tre årene som salgssjef. Steinar begynte i Euroskolen i februar 2011, og har jobbet i ulike type AMO-kurs samt fagkurset Salg, Service og Sikkerhet.