Oppfølging

Oppfølging er et individuelt tilbud med personlig veiledning til deg som trenger bistand for å få eller beholde lønnet arbeid. Tilbudet tilpasses slik at den enkelte får hjelp ut fra sitt behov. Du vil få relevant, systematisk og målrettet veiledning og oppfølging.

For deltakere med arbeidsforhold skal oppfølgingen foregå i tilknytning til dette arbeidsforholdet. Oppfølging på arbeidsplassen kan være råd og veiledning til både arbeidstaker og arbeidsgiver, samt bistand til tilrettelegging av arbeidet og arbeidssituasjonen. Dersom nåværende arbeid ikke lenger er høvelig eller at det av andre grunner ikke er hensiktsmessig med tilbakeføring til nåværende arbeidsforhold, vil oppfølgingen gjennomføres med hensikt i å skaffe nytt arbeid.

For deg som ikke har et arbeidsforhold, eller som har behov for nytt arbeid, skal deltakelse i oppfølgingstiltaket bidra til at du blir klar over egne muligheter på arbeidsmarkedet. Du får øket din jobbsøkerkompetanse og du får hjelp til å finne gode strategier for å finne jobb. Både du og arbeidsgiver skal være sikret nødvendig og tilstrekkelig oppfølging både i jobbsøkingsfasen og etter ansettelse i ordinært arbeid, når dette er hensiktsmessig. Om nødvendig  får du hjelp med tilrettelegging av arbeidssituasjonen der det er behov for det.

Tilbudet er individuelt og baserer seg på et gjennomsnittsbehov på 10 timer oppfølging per deltaker per måned, men dette tilpasses i forhold til behov. Oppfølgingstiltaket kan vare i inntil seks måneder. Tiltaket kan forlenges med ytterligere seks måneder. For personer med nedsatt arbeidsevne kan tiltaket forlenges slik at samlet varighet kan være inntil tre år. Om tiltaket brukes ved overgang fra skole eller soning i institusjon kan varigheten forlenges med ytterligere seks måneder utover den maksimale varigheten på tre år.

Jobben/arbeidspraksisen skal matche dine interesser og ferdigheter. Du skal være aktiv i din egen prosess og medvirke til å identifisere dine ferdigheter og jobbønsker for å finne en passende jobb.

Tilbudet arrangeres i Sør-Trøndelag:

Hitra, Hemne,  Malvik, Oppdal, Orkanger, Rissa, Røros, Ørland og  Åfjord

Til kursoversikten