Medarbeidere Oppland

 

AnneAnne C. Stavelie – Daglig leder

Anne er utdannet gjennom Velferdsstudiet i Helse og Samfunn fra HiNT, lederutdannelse og sertifiseringer fra Garuda Norge AS samt karriereveiledning fra Wie. Hun har yrkeserfaring fra salg og service, renhold og organisasjonsarbeid, helse og skolesektoren, og som medarbeider og leder for barnehage. Anne har lang og bred erfaring og kompetanse i arbeid med avklaring, kvalifisering og rekruttering. Hun har vært daglig leder i Euroskolen siden 2006.

 

 

geir-pettersenGeir Pettersen – IT-ansvarlig og kursleder

Geir er utdannet innen informatikk ved HIST, Garuda Lederskole for rekruttering, utvikling/opplæring og karriereomstilling av medarbeidere og ledere. Han innehar ulike sertifiseringer innen IT. I Euroskolen arbeider Geir med fagkurs, jobbformidlingskurs, veiledning, coaching og avklaring av arbeidssøkere, VOX-prosjekter, dataundervisning og sertifisering av deltakere. Han har lang og bred erfaring innenfor HMS, arbeidslivskunnskap, personalutvelgelse og utvikling, motivasjon, karriereveiledning, rekruttering og IT/IKT. Geir er også ansvarlig for drift og vedlikehold av Euroskolen sine IT systemerer og mobilløsninger.

 

tomTom Nilsen – Kursleder

Tom har utdannelse fra ingeniørhøgskole og forsvaret. Han har yrkeserfaring fra undervisning og kompetanseutvikling i privat næringsliv, jobbklubb, avklaring, individuell oppfølging samt norskopplæring- og arbeidskvalifisering for fremmedspråklige. Tom har vært daglig leder i næringshage og IT-bedrift, leder i kursavdeling, controller innenfor servicelogistikk i it-bransjen, og service marketing på nordisk nivå. Har erfaring fra internasjonal virksomhet, har jobbet utenlands, og har lang erfaring innenfor HMS-arbeid og samarbeid med bedriftshelsetjeneste. Omstillingsprosesser og endringsledelse, har gitt Tom erfaringer og kunnskap han tar med seg inn i Euroskolen. Tom er sertifisert i Garuda-analysen og jobber i flere kurs.

 

Stina -BStina Borolien – Kursleder

Stina har utdannelse som førskolelærer fra Høgskolen i Hedmark med videreutdanning i pedagogikk i småskolen. Som fordypning har hun migrasjonspedagogikk. Stina har erfaring som lærer i skolen, både som kontaktlærer, timelærer, norsk-2 lærer og spesiallærer. Hun har fokus på kommunikasjon – å skape en god dialog er forutsetningen for videre læring og videreutvikling både individuelt og som en del av en gruppe. På fritida tar Stina videreutdanning som logoped ved NTNU i Trondheim. I Euroskolen jobber hun som kursleder/veileder i AMO -kurs i Gudbrandsdalen.

 

 

Bente D IversenBente Dyngeland Iversen – Kursleder

Bente har økonomisk-administrativ utdannelse på høyskolenivå. Hun har lang yrkeserfaring innen regnskap, økonomi, og kontorarbeid. Bente har jobbet som personalansvarlig, og vært daglig leder i egen familiebedrift. Ved siden av jobben i Euroskolen studerer hun grunnkurs i pedagogikk med fordypning i sosial- spesial pedagogikk ved Nord universitet avd. Nesna. Bente er en aktiv dame som liker seg godt ute i skog og mark. I Euroskolen jobber hun som kursleder/veileder i AMO- kurs i Gudbrandsdalen.