Pleie og omsorgsarbeiderkurs for minoritetsspråklige – Orkdal

Det er økende behov for arbeidskraft innenfor helse- og omsorgssektoren i Orkdalsregionen. Det er også behov for et tilpasset kvalifiserende kurstilbud for fremmedspråklige i Orkdal, og det er spesielt viktig å gi et tilbud til fremmedspråklige kvinner i kommunen.

Dette kurset passer for deg som er minoritetsspråklig arbeidssøker som ønsker arbeid i pleie- og omsorgssektoren. Du må være fylt 19 år og ha permanent eller fornybar oppholdstillatelse. Det kreves minst 60 poeng på NAV Intros språktest, minst nivå A2 etter det europeiske rammeverket for språkprøver eller tilsvarende.

Kurset varer i 24 uker, en teoridel på 16 uker og en praksisdel på 8 uker. I teoridelen legges hovedvekten på språkopplæring-bransjenorsk, helse- og omsorgsfag og jobbsøketeknikker. Det er 30 undervisningstimer pr. uke.
Praksisdelen finner sted i helse- og omsorgsbedrift i kommunen. Her følger du normal arbeidstid og turnus på praksisstedet.
Det er plass til 15 deltakere på kurset.

Kurset kan lede fram til vikariater eller midlertidige stillinger i bransjen.

Kurset arrangeres i Orkdal.

Til kursoversikten