Praktisk norsk

Mål for kurset er å kvalifisere minoritetsspråklige arbeidssøkere som har mangelfulle norskkunnskaper, til å bedre språkkunnskapene sine, og komme i jobb.

Kurset er tilpasset minoritetsspråklige brukere av NAV, over 19 år, som:

 • har fullført introduksjonsprogram eller norskopplæring, men som har behov for å bedre språkkunnskapene for å komme inn på arbeidsmarkedet.
 • i tillegg kan ha hindre i form av helse, utdanning, sosiale eller andre forhold.
 • er arbeidsinnvandrere eller familiegjenforente.

 Tema for undervisning

Kartlegging

Yrkesveiledning

Norskopplæring individuelt rettet mot valgt yrke/bransje

Arbeidslivskunnskap

 • Norsk arbeidsliv, etikk og moral
 • Yrker og krav til kompetanse
 • Arbeidsgivers forventninger
 • Arbeidstakers rettigheter

Lokalkunnskap og bruk av eget nettverk

Internett som kilde til informasjon og tjenester som

 • Ledige stillinger
 • Lese nyheter
 • Bruk av Navs hjemmeside, skjema og tjenester

Jobbsøk

 • Hvordan skaffe seg jobb
 • Personlige egenskaper i forhold til ulike stillinger
 • Skrive CV
 • Søknadsskriving
 • Beholde jobben

Besøk i/fra ulike bransjer og bedrifter

Kurset arrangeres på Hitra og Frøya.

Oppstart 9. mai på Hotell Frøya.

Til kursoversikten