Renholdskurs med praksis

Dette er et kurs for deg som søker arbeid som renholder.

Prioritert på kurset er mennesker med nedsatt arbeidsevne, langtidsledige, ungdom mellom 19 og 25 år og fremmedspråklige.

Alle deltakere må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, til å kunne nyttiggjøre seg kurset. Det legges til rette for at fremmedspråklige deltakere lærer seg tilstrekkelig norsk fagterminologi innenfor renhold, slik at de kan kommunisere i forhold til faget, forstå faglig innhold i kurset, og dermed utføre renholdsarbeid på en forsvarlig måte.

Det er plass til 20 deltakere.

Etter endt kurs er du kvalifisert til å arbeide innen renhold.

Kurset arrangers i Elverum

Til kursoversikten