Veien til arbeid

Kurs i 20 uker, for arbeidssøkere med behov for kvalifisering, motivasjon og avklaring av jobbønsker. Søkere må være over 19 år. Kurset har som mål å bevisstgjøre deltakerne om egen kompetanse og framtidsmuligheter, slik at motivasjon for kvalifisering til et yrkesaktivt liv øker.

Har du lyst til å:
• Kvalifisere deg til et yrkesaktivt liv?
• Finne ut hvor du best passer inn i arbeidslivet?
• Besøke ulike bedrifter for å se muligheter?
• Oppholde deg noen uker i et godt sosialt miljø?

Lære mer om tema som:
Rekruttering, data, arbeidslivets spilleregler, personlig utvikling, jobbsøk, kommunikasjon og presentasjon, samt muligheter for videre opplæring ved en arbeidsplass eller kurs/skole?

Mange vet ikke hvilke yrker, skoler eller kurs som er tilgjengelig. Andre vet ikke helt hvordan veien fram til det yrket de ønsker seg ser ut.
Dette kurset tar for seg mulighetene og fremgangsmåten for å finne veien til målet som er rett for hver enkelt. Gjennom tjue intense uker med teori og praksis utforsker vi sammen deltakernes muligheter i arbeidslivet, og legger opp en gjennomtenkt strategi  som ender opp i en individuell handlingsplan.

Kurset begynner med en teoretisk del på 8 uker som etterfølges av en praksisperiode på 12 uker. Formålet med praksisperioden kan være kvalifisering eller utprøving av arbeidsønsker.

Veien til arbeid arrangeres på Frøya, Hitra, Orkanger, Røros, Støren, Ørland og Åfjord.

Til kursoversikten