Vilje viser vei

24 ukers kurs for arbeidssøkere med psykiske helseproblemer som ønsker ordinær jobb, og som har behov for veiledning i forhold til jobbønsker, jobbmuligheter eller utdanning og opplæring.

Hovedmål med kurset er at arbeidssøkerne skal få avklart sine videre muligheter i yrkeslivet og få laget en plan for gjennomføring av disse. Kurset starter med en teoretisk del på 7 uker som etterfølges av en praksisperiode på 16 uker, samt en uke avslutning. I praksisperioden som foregår i ordinær i bedrift, får arbeidssøkeren tett individuell oppfølging av kursleder.

Mange vet ikke hvilke yrker, skoler eller kurs som er tilgjengelig. Andre vet ikke helt hvordan veien fram til det yrket de ønsker seg ser ut. Når man i tillegg har psykiske plager, kan utfordringene bli enda flere. Dette kurset tar for seg mulighetene og fremgangsmåten for å finne veien til målet som er riktig for hver enkelt. Gjennom 24 innholdsrike uker utforsker vi sammen arbeidssøkerens muligheter i arbeidslivet, og legger opp en gjennomtenkt strategi, som ender opp i en individuell handlingsplan.

Vilje Viser Vei er en skreddersydd opplæring som baserer seg på at vi lærer og trives best når vi selv aktivt er medvirkende til å forme vår egen framtid. Dette skal vi gjøre i et godt miljø sammen med andre, og med god veiledning. I denne opplæringen tar vi utgangspunkt i hver enkelts situasjon og spesialtilpasser et kvalifiseringsløp.

Kurset arrangeres i Trondheim.

Til kursoversikten