Velkommen til Euroskolen

Euroskolen tilbyr en rekke kurs, fagkurs og individuelle tilbud i flere fylker i Norge. De fleste av våre kurs og tilbud gjennomføres på oppdrag for NAV,  og opptak må derfor søkes gjennom lokalt NAV-kontor.

Vi har arbeidet med utvikling og gjennomføring av arbeidsmarkedskurs og individuell veiledning av arbeidssøkere siden 1993. I 2016 ble vi en den av Sonans Karriere, der vi fortsetter arbeidet med utvikling og gjennomføring av tilbud tilpasset mennesker i omstilling, i samarbeid med NAV.

Kartlegging av karrieremuligheter, personlig utvikling og kvalifisering samt formidling til arbeid, gjennomføres i samarbeid mellom arbeidssøker, kursleder og et stort antall arbeidsgivere.
Va?r oppgave er a? bidra til at flere kommer i arbeid og at private bedrifter og offentlige virksomheter fa?r tilgang pa? kvalifisert arbeidskraft.

Vi bruker WIE, et nettbasert karriereveiledningsverktøy som strukturerer opp karrierevalgprosessen, og som du  bruker i din egen valg- og utforskingsprosess, i samarbeid med veileder. WIE er et karrierevalgverktøy som hjelper deg til å gjøre helhetlige og realistiske karrierevalg. WIE består av fire ulike deler :

1. Kjenn deg selv
2. Kjenn mulighetene dine
3. Velge
4. Gjennomføre

Euroskolen har også tilbud tilpasset bedrifter og kommuner i forhold til språkopplæring for flyktninger og innvandrere, samt tilrettelegging for å forebygge og redusere sykefravær.

Euroskolen skaper arenaer for mestring og utvikling i et åpent og inkluderende miljø. Vi ønsker at alle skal lykkes.