For deltakere

Euroskolen kvalifiserer mennesker til arbeid gjennom forskjellige kurs og tiltak. Vi samarbeider også tett med arbeidsgivere både i privat og offentlig sektor.

For å delta på våre kurs eller individuelle tilbud må du søke opptak gjennom ditt lokale NAV- kontor.
De fleste kurs inneholder 4 – 12 uker teoriundervisning og 6 – 20 uker praksis i bedrift eller offentlig virksomhet. Vi tilbyr også individuell veiledning og oppfølging av sykmeldte. Mange får arbeid i løpet av kurs- eller veiledningsperioden.

Flere har behov for kartlegging av karrieremuligheter, finne ut hva man har lyst til å jobbe med, og få veiledning i forhold til å foreta et godt yrkesvalg. Mange av våre kursdeltakere har tidligere arbeidserfaring, men deltar på kurs på Euroskolen fordi de ønsker en kvalifisering til et nytt yrke.
På hvert enkelt kurs er det en hovedkursleder som har ansvar for gruppen, og en til to kursledere som bistår i undervisningen. I individuell veiledning møter du den samme veilederen gjennom hele perioden.

Andre kurs er rene fagkurs, der deltakerne kvalifiserer seg for et bestemt arbeid. I fagkursene forutsettes det at deltakerne er motiverte for å tilegne seg kunnskap og praktiske ferdigheter i det yrkesvalget de har tatt.

Kursleder vil gi detaljert informasjon om kurset ved kursoppstart. Du får også mulighet til å evaluere kurset underveis.
Vi mener at vi lærer og trives best når vi selv aktivt medvirker til å forme vår egen framtid. Arbeidssøkerne ansvarliggjøres derfor gjennom brukermedvirkning i hele kursperioden.