Møre og Romsdal

Avklaring

Et individuelt tilbud til deg som ønsker ny jobb, eller trenger å vurdere muligheter for tilrettelegging i jobb.
Tilbudet er også for deg som aldri har vært i arbeidslivet, og for deg som sliter med helseproblemer.
Les mer om Avklaring