Om Euroskolen

Euroskolen har siden 1993 arbeidet med utvikling og gjennomføring av arbeidsmarkedskurs samt individuell veiledning av arbeidssøkere. I 2016 ble vi en del av Sonans Karriere, der vi fortsetter arbeidet med utvikling og gjennomføring av tilbud tilpasset mennesker i omstilling, i samarbeid med NAV.

Vår oppgave er å bidra til at flere kommer i arbeid. Kartlegging av karrieremuligheter, personlig utvikling og kvalifisering samt formidling til arbeid, gjennomføres i samarbeid mellom arbeidssøker, kursleder og det ordinære arbeidsliv. Vi arbeider stadig med å utvikle, forbedre og tilpasse våre kurs og individuelle tilbud. Vi samarbeider med forskjellige fagmiljø i denne sammenheng.

Vårt hovedkontor ligger i Trondheim, der store deler av vår aktivitet foregår. I tillegg til Trøndelag, har Euroskolen virksomhet i Nordland, Oppland, Hedmark og i Møre og Romsdal.

Vi bruker WIE, Norges mest brukte profesjonelle verktøy for karriereveiledning.  WIE er et nettbasert karriereveiledningsverktøy som brukes i valg- og utforskingsprosesser, i samarbeid mellom arbeidssøker og veileder.  Det består av fire ulike deler :

1. Kjenn deg selv
2. Kjenn mulighetene dine
3. Velge
4. Gjennomføre

Det er vår overbevisning at vi alle kan oppnå faglig og personlig utvikling ved å ta ansvar for eget liv, gjennom valg og handling. Euroskolen skaper arenaer for mestring og utvikling i et åpent og inkluderende miljø. Vi ønsker at alle skal lykkes.

All læring og utvikling i Euroskolen er knyttet til nærhet. Dette innebærer at vi i alle sammenhenger er inkluderende, slik at vi skaper tillit og trygghet. For oss er det viktig at kursdeltakere og enkeltpersoner får en personlig og faglig veiledning. Brukermedvirkning er derfor sentralt for en best mulig overgang til ordinært arbeidsliv.

Vår visjon er at Euroskolen er veien til arbeid. Dette gir oss følgende tre arbeidsområder: avklaring, kvalifisering og formidling.

Euroskolen har over 100 motiverte og engasjerte medarbeidere med variert og høy faglig kompetanse, samt lang pedagogisk erfaring.