Oppland

Arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige

Individuelt tilpasset norskopplæring for arbeidssøkere over 19 år, som ikke har rett på norskopplæring etter introduksjonsloven.
Les mer om Arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige

Kurset arrangeres i hele Oppland unntatt Valdres.
Les mer om Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige

Jobb og muligheter

Kurset arrangeres i Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal
Les mer om Jobb og muligheter