Kurs

Euroskolen tilbyr en rekke kurs, fagkurs og individuelle tilbud.
Kurs og tilbud gjennomføres på oppdrag for NAV, og opptak må derfor søkes gjennom lokalt NAV-kontor.

Sør-Trøndelag

Praktisk norsk

Norskopplæring for minoritetsspråklige som er individuelt rettet mot valgt yrke/bransje. Kurset arrangeres på Frøya og Hitra.
Les mer om Praktisk norsk.

Avklaring

Et individuelt tilbud til deg som ønsker ny jobb, eller trenger å vurdere muligheter for tilrettelegging i jobb.
Tilbudet er også for deg som aldri har vært i arbeidslivet, og for deg som sliter med helseproblemer.
Les mer om Avklaring

Oppfølging

Oppfølging er et individuelt tilbud med personlig veiledning til deg som trenger bistand for å få eller beholde lønnet arbeid.
Les mer om Oppfølging

Veien til arbeid

Avklaring og personlig utvikling gjennom 20 ukers jobbsøkekurs.
Kurset arrangeres på Frøya, Hitra, Orkanger, Røros, Støren, Ørland og Åfjord.
Les mer om Veien til Arbeid.

Vilje Viser Vei

24 ukers jobbsøkekurs for mennesker med psykiske helseplager.
Kurset arrangeres i Trondheim.
Les mer om Vilje Viser Vei.

Jobbklubb

Personlig veiledning og oppfølging i jobbsøking
Jobbklubb arrangeres i Oppdal og Ørland.
Les mer om Jobbklubb.

 Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige

Kunnskap om norsk arbeidsliv, personlig veiledning og oppfølging i jobbsøking.
Kurset arrangeres på Hitra og Frøya.
Les mer om Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige

Pleie og omsorgsarbeiderkurs for minoritetsspråklige

Kurs for minoritetsspråklige arbeidssøkere som ønsker arbeid i pleie- og omsorgssektoren. Du må være fylt 19 år.
Kurset arrangeres i Orkdal.
Les mer om Pleie og omsorgsarbeiderkurs for minoritetsspråklige

Møre og Romsdal

Avklaring

Et individuelt tilbud til deg som ønsker ny jobb, eller trenger å vurdere muligheter for tilrettelegging i jobb.
Tilbudet er også for deg som aldri har vært i arbeidslivet, og for deg som sliter med helseproblemer.
Les mer om Avklaring

Hedmark

Arbeidsrettet norsk for minoritetsspråklige

37 ukers kurs som arrangeres i Hamar, Elverum, Tynset, Kongsvinger og Flisa.
Les mer om Arbeidsrettet norsk for minoritetsspråklige

Renholdskurs med praksis

13 ukers kurs i renhold som arrangeres i Elverum
Les mer om Renholdskurs med praksis

 Lager, logistikk og truck

13 ukers kurs som arrangeres i Elverum, Hamar og Kongsvinger. Ta kontakt med NAV lokalt for tidspunkt.
Les mer om Lager, logistikk og truck

Oppland

Arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige

Individuelt tilpasset norskopplæring for arbeidssøkere over 19 år, som ikke har rett på norskopplæring etter introduksjonsloven.
Les mer om Arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige

Kurset arrangeres i Gjøvik.
Les mer om Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige

Jobb og muligheter

Kurset arrangeres i Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal
Les mer om Jobb og muligheter

Nordland

Jobbklubb

4 ukers kurs som arrangeres i Indre Salten.
Les mer om Jobbklubb