For arbeidsgivere

Rekruttering, kvalisering og inkludering av nye medarbeidere

Euroskolen har siden 1993 arbeidet med utvikling og gjennomføring av arbeidsmarkedskurs, samt individuell veiledning av arbeidssøkere. Det gjør vi i samarbeid med et stort antall arbeidsgivere. Va?r oppgave er a? bidra til at flere kommer i arbeid og at private bedrifter og offentlige virksomheter fa?r tilgang pa? kvalifisert arbeidskraft. Kartlegging av karrieremuligheter, personlig utvikling og faglig kvalifisering i et nært samarbeid med virksomhetene i arbeidslivet er Euroskolens kjernevirksomhet og kompetanse.

Eksempler pa? aktiviteter i Euroskolen:

? Avklaring og kartlegging av opplæringsbehov (Avklaring)
? Kvalifisering i praksis med bruk av individuelle opplæringsplaner (IOP) og utvikling av bedriftstilpassede kompetansematriser.
? Bistand til bedriften eller virksomheten ved eventuelt behov for tilrettelegging i arbeidssituasjonen i samarbeid med NAV.

Hva kan arbeidsgivere forvente gjennom a? delta i et samarbeid med NAV og Euroskolen?

  • En trygg rekruttering av kompetent arbeidskraft
  • Mulighet for økt lønnsomhet og konkurranseevne
  • Blir ?kjent? med kandidaten før ansettelse
  • Nye arbeidstakere som kjenner sine muligheter, begrensninger og som kan arbeidslivets spilleregler
  • Raskere produktivitet hos nye medarbeidere som kan gis ma?lrettet opplæring før de ansettes
  • Tett oppfølging og mindre risiko for feilansettelser
  • Bistand ved behov for tilrettelegging fra Euroskolen, NAV eller andre hjelpeinstanser
  • Viser samfunnsansvar og mottar VAI-bevis (virksomheter med aktiv inkludering)
  • Bidra til positivt omdømme og mange melder at det er positivt for arbeidsmiljøet