Sør-Trøndelag

Praktisk norsk

Norskopplæring for minoritetsspråklige som er individuelt rettet mot valgt yrke/bransje. Kurset arrangeres på Frøya og Hitra.
Les mer om Praktisk norsk.

Avklaring

Et individuelt tilbud til deg som ønsker ny jobb, eller trenger å vurdere muligheter for tilrettelegging i jobb.
Tilbudet er også for deg som aldri har vært i arbeidslivet, og for deg som sliter med helseproblemer.
Les mer om Avklaring.

Oppfølging

Oppfølging er et individuelt tilbud med personlig veiledning til deg som trenger bistand for å få eller beholde lønnet arbeid.
Les mer om Oppfølging.

Veien til arbeid

Avklaring og personlig utvikling gjennom 20 ukers jobbsøkekurs.
Kurset arrangeres på Frøya, Hitra, Orkanger, Røros, Støren, Ørland og Åfjord.
Les mer om Veien til Arbeid.

Vilje Viser Vei

24 ukers jobbsøkekurs for mennesker med psykiske helseplager.
Kurset arrangeres i Trondheim.
Les mer om Vilje Viser Vei.

Jobbklubb

Personlig veiledning og oppfølging i jobbsøking
Jobbklubb arrangeres i Trondheim, Rissa, Hitra, Frøya, Røros, Oppdal og Ørland.
Les mer om Jobbklubb.

 Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige

Kunnskap om norsk arbeidsliv, personlig veiledning og oppfølging i jobbsøking.
Kurset arrangeres på Hitra og Frøya.
Les mer om Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige.

Pleie og omsorgsarbeiderkurs for minoritetsspråklige

Kurs for minoritetsspråklige arbeidssøkere som ønsker arbeid i pleie- og omsorgssektoren. Du må være fylt 19 år.
Kurset arrangeres i Orkdal.
Les mer om Pleie og omsorgsarbeiderkurs for minoritetsspråklige.