Språkopplæring

Kurs i norsk språkopplæring og introduksjon til norsk arbeidsliv for virksomheter og organisasjoner som rekrutterer og har utenlandsk arbeidskraft, samt for flyktninger og innvandrere er et av våre satsingsområder. Til tross for at sysselsettingen er relativt høy i Norge, er arbeidsledigheten blant flyktninger og innvandrere cirka 3 ganger større enn i resten av befolkningen. Samtidig mangler flere sektorer arbeidskraft, og vi ser at bedrifter i Norge henter medarbeidere i utlandet for å dekke personalbehovet. I denne situasjonen er det viktig å tilby innvandrere og flyktninger språkopplæring som bidrar til at de får etablert seg i arbeid.

Euroskolen har siden 1995 gjennomført ca 75 kurs for omkring 1500 innvandrere og flyktninger hovedsakelig i Midt-Norge. Mye av dette arbeidet er gjennomført i samarbeid med NAV Intro. Dette har gitt oss god kunnskap om hva som er vesentlig for at utenlandske medarbeidere tilpasser seg det norske arbeidslivet på en optimal måte.

Euroskolen gjennomfører på oppdrag  yrkesrettet opplæring hvor målsettingen er at deltakerne skal kvalifisere seg til arbeid. Euroskolen har arbeidet med kvalifisering av innvandrere og flyktninger siden 1995 og samarbeider med norske bedrifter, offentlige virksomheter og NAV Intro. Det har gitt oss god kunnskap om hva som er vesentlig for at utenlandske medarbeidere tilpasser seg det norske arbeidslivet på en optimal måte.

Euroskolen har utviklet språkkurs for minoritetsspråklige, som bidrar til at utenlandske medarbeidere etablerer ett bedre språknivå, forståelse av det norske arbeidslivet generelt, og kravet til prestasjoner som eksisterer i de ulike bransjene. Vår norskopplæring kombinerer teori med språkpraksis i aktuelle bedrifter, moderne dataprogram og individuell veiledning.