Sykefravær

Forebygging, tilrettelegging og reduksjon

Virksomheter som lykkes med å etablere et lavt sykefravær har bedre konkurranseevne. Euroskolen tilbyr veiledning, kurs, seminarer og tiltakspakker som skreddersys for den aktuelle virksomhet, med tanke på å redusere sykefravær.

Euroskolen har siden 1993, i samarbeid med NAV Arbeid og Trygd, samt arbeidsgivere og helsevesen, arbeidet mye med avklaring av arbeidsevne, tilrettelegging av arbeid, yrkesrettet attføring, omskolering og egne program knyttet til psykisk helse og arbeid. Det har gitt oss god innsikt i hvilke mekanismer som påvirker valgene hos de ulike aktørene – medarbeiderne, legene, ergoterapeutene, arbeidsgiverne og NAV-ansatte.

Euroskolen ønsker å bidra til å utvikle en helhetlig plan for hvordan en virksomhet best kan tilrettelegge og gjennomføre en god samhandling med de andre involverte aktørene. Vi kan bistå i enkeltsaker med avklaring, veiledning, tilrettelegging, kvalifisering og oppfølging i forbindelse med sykefravær. Vi samarbeider også med psykologer og enkelte leger, spesialister og ergoterapeuter i denne sammenheng. Vi tilpasser og videreutvikler våre kurs og tiltak kontinuerlig, slik at de imøtekommer oppdragsgivers ønsker og behov.